Rapportserie

Her finner du alle rapporter i rapportserien, samt de årlige rapportene zoonoserapporten og NORM-VET. Rapporter fra våre overvåkingsprogrammer finner du her.

1a - 2021: Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg 
1b - 2021: Work with fish welfare in hatcheries
2 - 2021: Risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett
3 - 2021: Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) 2020
4 - 2021: Fallviltundersøkelser - freda arter - Rapport over undersøkt
fallvilt og fallviltets dødsårsak i 2020

5 - 2021: The surveillance programme for bovine virus diarrhoea (BVD) in Norway 2020
6 - 2021: The surveillance programme for enzootic bovine leukosis (EBL) in Norway 2020
7 - 2021: The surveillance programme for (IBR) and infectious pustular vulvovaginitis (IPV) in Norway 2020
8 - 2021: The surveillance programme for Brucella abortus in cattle in Norway 2020
9 - 2021: The surveillance programme for bluetongue in Norway 2020
10 - 2021: The surveillance programme for bovine tuberculosis in Norway 2020
11 - 2021: The surveillance programme for paratuberculosis in Norway 2020
12 - 2021: The surveillance programme for bovine spongiform encephalopathy (BSE) in Norway 2020
13 - 2021: The surveillance programme for Chronic Wasting Disease (CWD) in free ranging and captive cervids in Norway 2020
14 - 2021: The surveillance programme for scrapie in Norway 2020
16 - 2021: The surveillance programme for Brucella melitensis in small ruminants in Norway 2020
17 - 2021: The surveillance programme for small ruminant lentivirus infections in sheep and goats in Norway 2020
18 - 2021: The surveillance programme for specific viral infections in swine herds in Norway 2020
19 - 2021: The surveillance programme for Salmonella spp. in live animals, eggs and meat in Norway 2020
23 - 2020: The surveillance programme for Echinococcus multilocularis in red foxes (Vulpes vulpes) in Norway 2020
24 - 2021: The surveillance programme for diseases in wild boars in Norway 2020
26 - 2021: The surveillance programme for methicillin resistant Staphylococcus aureus in pigs in Norway 2020
27 - 2021: The surveillance programme for feed and feed materials in Norway 2020 – Mycotoxins and fungi
28 - 2021: The surveillance programme for Campylobacter spp. in broiler flocks in Norway 2020
30 - 2021: Patogene Yersinia enterocolitica i svineprodukter
32 - 2021: The surveillance programme for viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in Norway 2020
33 - 2021: Kartlegging av ILAV HPR0 i settefiskanlegg
34 - 2021: The surveillance programme for infectious salmon anaemia (ISA) and bacterial kidney disease (BKD) in Norway 2020
35 - 2021: The surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Atlantic salmon and rainbow trout in Norway 2020
36 - 2021: The post-treatment surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Norway 2020
37 - 2021: The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2020
38 - 2021: Healt monitoring of wild anadromous salmonids in freshwater in Norway 2020
39 - 2021: The surveillance programme for resistance in salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in Norway 2020
40 - 2021: Sporing av lakseunger til oppholdssted i Nidelva (Arendalsvassdraget) ved analyse av grunnstoff i fiskens skjell
41a - 2021: Fiskehelserapporten 2020
41b - 2021: Fish Health Report 2020
42 - 2021: Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020
44 - 2021: Veterinærinstituttets årsrapport 2020
45 - 2021: Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2020
46 - 2021: The surveillance programme to document absence of Atlantic salmon (Salmo salar) and G. salaris in the River Drammenselva upstream of Hellefossen in Norway 2020
47 - 2021: Evaluering av kultiveringsarbeidet på laks i Mossa ved hjelp av molekylærgenetiske metoder
48 - 2021: The surveillance programme for Schmallenberg virus (SBV) in Norway 2020
49 - 2021: Antimikrobiell resistens i terrestrisk miljø
50 - 2021: Smittemodell for ILAV HPR0
51 - 2021: Bekjempelse av ørekyt i Bergtjønna og Korstjønna, Holtålen kommune, i 2020
52 - 2021: Bekjempelse av abbor i Stavsjøen, Malvik kommune, i 2020
53 - 2021: Dyrehelserapporten 2020
54 - 2021: Surveillance for infectious salmon anaemia virus (ISAV HPRdel) in containment areas in Norway 2020