Rapportserie

Her finner du alle rapporter i rapportserien og overvåkningsprogrammene, samt de årlige rapportene zoonoserapporten og NORM-VET. En systematisk oversikt over våre overvåkingsprogrammer finner du også her.

2022

1 - 2022: Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) 2021 
2a - 2022: Fiskehelserapporten 2021
3 - 2022: Fallviltundersøkelser – fredede arter: Rapport over undersøkt fallvilt og fallviltets dødsårsak i 2021
4 - 2022: The surveillance programme for infectious salmon anaemia virus HPR0 (ISAV HPR0) in Norway 2021
5 - 2022: The surveillance programme for infectious salmon anaemia (ISA) and bacterial kidney disease (BKD) in Norway 2021
7 - 2022: Health monitoring of wild anadromous salmonids in freshwater in Norway 2021
8 - 2022: The surveillance programme for resistance in salmon lice (Lepeophtheirus) in Norway 2021
9 - 2022: The surveillance programme for viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in Norway 2021
10 - 2022: Referansefunksjoner - årsrapport 2021
11 - 2022: Årsrapport 2021
12 - 2022: Patogene Escherichia coli i spekepølser
13 - 2022: Surveillance for infectious salmon anaemia virus (ISAV HPRdel) in containment areas in Norway 2021
14 - 2022: The surveillance programme for Campylobacter spp. in broiler flocks in Norway 2021
15 - 2022: The post-treatment surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Norway 2021
16 - 2022: The surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Atlantic salmon and rainbow trout in Norway 2021
17 - 2022: The surveillance programme to document absence of Atlantic salmon and G. salaris in the River Drammenselva upstream of Hellefossen in Norway 2021
18 - 2022: The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2021
19 - 2022 Dyrehelserapporten 2021
20 - 2022: The surveillance programme for methicillin resistant Staphylococcus aureus in pigs in Norway 2021