Rapportserie

Her finner du alle rapporter i rapportserien og overvåkningsprogrammene, samt de årlige rapportene zoonoserapporten og NORM-VET. En systematisk oversikt over våre overvåkingsprogrammer finner du også her.

2023

1 - 2023: Bekjempelse av den regionalt fremmede arten gjedde (Esox lucius) i Gillsvannet, Kristiansand
2 - 2023: Avian influenza in poultry in Norway 2022
3 - 2023: Rapport over undersøkt fallvilt og fallviltets dødsårsak i 2022
4 - 2023: Hold av ender, gjess og vaktler: Naturlige behov og andre forhold av betydning for dyrevelferden
5a - 2023: Fiskehelserapporten 2022
5b - 2023: Norwegian Fish Health Report 2022
6 - 2023: The surveillance programme for resistance in salmon lice in Norway 2022
7 - 2023: The surveillance programme for infectious salmon anaemia virus HPR0 (ISAV HPR0) in Norway 2022
8 - 2023: The surveillance programme for methicillin resistant Staphylococcus aureus in pigs in Norway 2022
9 - 2023: Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) 2022
10 - 2023: Risk based health monitoring of wild finfish in Norway 2022
11 - 2023: Referansefunksjoner - årsrapport 2022
12 - 2023: Shigatoksin-produserende Escherichia coli i hvetemel 2021
13 - 2023: The surveillance programme for Campylobacter spp. in broiler flocks in Norway 2022
14 - 2023: Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (chronic wasting disease - CWD) 2022
15 - 2023: The surveillance programme for viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in Norway 2022
16 - 2023: Årsrapport 2022
17 - 2023: The surveillance programme for feed and feed materials for terrestrial animals in Norway 2022 – Mycotoxins, fungi and bacteria
18 - 2023: The surveillance programme for Salmonella spp. in live animals, eggs and meat in Norway 2022
19 - 2023: Dyrehelserapporten 2022
20 - 2023: The surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Atlantic salmon and rainbow trout in Norway 2022
21 - 2023: The post-treatment surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Norway 2022
23 - 2023: Emamektinbenzoat mot lakselus
25 - 2023: The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2022 and evaluation of disease freedom in Buåa watercourse
28 - 2023: Patogene Yersinia enterocolitica i spiseferdige næringsmidler og hele spiseferdige vegetabiler
29 - 2023: Zoonoserapporten 2022
31 - 2023: The surveillance programme for Chronic Wasting Disease (CWD) in free ranging and captive cervids in Norway 2022
32 - 2023: Risikomodell for kvantifisering av luseindusert dødelighet på villaks for 2023
33 - 2023: The surveillance programme for avian influenza (AI) in wild birds in Norway 2022
34 - 2023: The surveillance programme for Brucella abortus in cattle in Norway in 2022
35 - 2023: The surveillance programme for bovine virus diarrhoea (BVD) in Norway 2022
36 - 2023: The surveillance programme for enzootic bovine leukosis (EBL) in Norway 2022
37 - 2023: The surveillance programme for infectious bovine rhinotracheitis (IBR) and infectious pustular vulvovaginitis (IPV) in Norway 2022
38 - 2023: The surveillance programme for Schmallenberg virus (SBV) in Norway 2022
39 - 2023: The surveillance programme for specific viral infections in swine herds in Norway 2022

 

2022

1 - 2022: Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) 2021 
2a - 2022: Fiskehelserapporten 2021
2b - 2022: Norwegian Fish Health Report 2021
3 - 2022: Fallviltundersøkelser – fredede arter: Rapport over undersøkt fallvilt og fallviltets dødsårsak i 2021
4 - 2022: The surveillance programme for infectious salmon anaemia virus HPR0 (ISAV HPR0) in Norway 2021
5 - 2022: The surveillance programme for infectious salmon anaemia (ISA) and bacterial kidney disease (BKD) in Norway 2021
6 - 2022: Klassisk furunkulose - Kunnskapsstøtte til Mattilsynet
7 - 2022: Health monitoring of wild anadromous salmonids in freshwater in Norway 2021
8 - 2022: The surveillance programme for resistance in salmon lice (Lepeophtheirus) in Norway 2021
9 - 2022: The surveillance programme for viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in Norway 2021
10 - 2022: Referansefunksjoner - årsrapport 2021
11 - 2022: Årsrapport 2021
12 - 2022: Patogene Escherichia coli i spekepølser
13 - 2022: Surveillance for infectious salmon anaemia virus (ISAV HPRdel) in containment areas in Norway 2021
14 - 2022: The surveillance programme for Campylobacter spp. in broiler flocks in Norway 2021
15 - 2022: The post-treatment surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Norway 2021
16 - 2022: The surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Atlantic salmon and rainbow trout in Norway 2021
17 - 2022: The surveillance programme to document absence of Atlantic salmon and G. salaris in the River Drammenselva upstream of Hellefossen in Norway 2021
18 - 2022: The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2021
19 - 2022 Dyrehelserapporten 2021
20 - 2022: The surveillance programme for methicillin resistant Staphylococcus aureus in pigs in Norway 2021
21 - 2022: Rotenonbehandling av Gäddede kraftverk, Statkraft Sverige AB
22 - 2022: Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (chronic wasting disease - CWD) 2021
23 - 2022: Infeksjoner med bendelormen Eubothrium sp. i oppdrettsanlegg i Norge: resistens, utbredelse  og påvirkning på fiskehelsen
24 - 2022: The surveillance programme for feed and feed materials in Norway 2021 – Mycotoxins and fungi
25 - 2022: The surveillance programme for Salmonella spp. in live animals, eggs and meat in Norway 2021
26 - 2022: The surveillance programme for Echinococcus multilocularis in red foxes (Vulpes vulpes) in Norway 2021
27 - 2022: The surveillance programme for Chronic Wasting Disease (CWD) in free ranging and captive cervids in Norway 2021
28 - 2022: The surveillance programme for paratuberculosis in Norway 2021
29 - 2022: Escherichia coli og Salmonella i friske spiseklare vegetabiler 2021
30 - 2022: Zoonoserapporten 2021
31 - 2022: The surveillance programme for diseases in wild boars in Norway 2021
32 - 2022: The surveillance programme for Brucella abortus in cattle in Norway in 2021
33 - 2022: The surveillance programme for bluetongue in Norway 2021
34 - 2022: The surveillance programme for bovine tuberculosis in Norway 2021
35 - 2022: Risikomodell for kvantifisering av luseindusert dødelighet på villaks for 2022
36 - 2022: Fish for Development baseline study to map the disease occurrence in tilapia farms on Lake Volta
37 - 2022: The surveillance programme for small ruminant lentivirus infections in sheep and goats in Norway 2021
38 - 2022: The surveillance programme for Brucella melitensis in small ruminants in Norway 2021
39 - 2022: The surveillance programme for bovine virus diarrhoea (BVD) in Norway 2021
40 - 2022: The surveillance programme for enzootic bovine leukosis (EBL) in Norway 2021
41 - 2022: The surveillance programme for infectious bovine rhinotracheitis (IBR) and infectious pustular vulvovaginitis (IPV) in Norway 2021
42 - 2022: The surveillance programme for Mycoplasma bovis in Norway 2021
43 - 2022: The surveillance programme for bovine spongiform encephalopathy (BSE) in Norway 2021
44 - 2022: The surveillance programme for scrapie in Norway 2021
45 - 2022: Veterinærfaglige krav ved oppstalling av utvalgte dyregrupper regulert under CITES og forskrift om fremmede organismer
47 - 2022 Kobberforgiftning hos tamrein i Herøy kommune våren 2022
48 - 2022: Samarbeid anadrom fisk i Troms - sportsfiske Troms 2022
49 - 2022: Sportsfiske Trondheimsfjorden og Åfjorden 2022: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar Farming AS
50 - 2022: The surveillance programme for avian influenza (AI) in poultry in Norway 2021
51 - 2022: The surveillance programme for infectious laryngotracheitis (ILT) and avian rhinotracheitis (ART) in poultry in Norway 2021
52 - 2022: The surveillance programme for specific viral infections in swine herds in Norway 2021
53 - 2022: The surveillance programme for Psoroptes ovis in llama and alpaca in Norway in 2021