Forskning og innovasjon

Veterinærinstituttets forsknings- og innovasjonsaktivitet skal understøtte vår rolle som beredskapsinstitusjon og bidra med kunnskap og kompetanse av høy kvalitet og relevans til anvendelse i forvaltning og næring innen våre kjerneområder.

Oppdrag

Vi utfører oppdrag på bestilling for både offentlig og privat sektor.

Les mer om oppdrag