Fiskehelserapporten 2015

Det er i dag mange helseutfordringer innen norsk oppdrettsnæring, der den største utfordringen er lakselus, slår Veterinærinstituttets årlige fiskehelserapport fast.  

Foruten en gjennomgang av de ulike sykdommene sortert etter smittestoff og andre helseproblemer hos laksefisk i oppdrett, inneholder rapporten egne kapitler for bl.a. endringer i smitterisiko og fiskevelferd. Siste del av rapporten tar for seg helsesituasjonen hos vill laksefisk.