Helseovervåkning villsvin

Veterinærinstituttet og Mattilsynet samarbeider i 2019 om et overvåkningsprogram på villsvin i Norge der målet er å kartlegge forekomst av smittestoff som smitte til andre villsvin, tamsvin og mennesker.

Om du ønsker prøvetakingsmateriell for å sende inn prøver fra villsvin felt i Norge, ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn eller svinehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet Carl Andreas Grøntvedt.

Første rapport fra overvåkingsprogrammet kommer i 2020, etter datainnsamling i 2019.