Helseovervåkning villsvin

Veterinærinstituttet og Mattilsynet samarbeider om et overvåkningsprogram på villsvin i Norge der målet er å kartlegge forekomst av smittestoff som kan smitte mellom dyr og til mennesker

Ønsker du prøvetakingsmateriell for å sende inn prøver fra villsvin felt i Norge, kan du finne en liste over hvor slike sett kan hentes her.

Her kan du også blant annet finne informasjon om ordningen med godtgjørelse for innsending av prøver fra villsvin felt i Norge og varsling om sjuke/døde villsvin til Mattilsynet.

Villsvinhelserapport for 2021

Salmonella spp. med følgende serotyper (n) ble påvist i avføringsprøve fra 13 villsvin felt under jakt: S. enterica subsp. diarizonae (7), S. Typhimurium (2), S. Duesseldorf (1), S. Hessarek (1), S. Newport (1) og S. enterica subsp. enterica (1).

Last ned rapporten

Trikiner og virus i villsvin (2013-2014)