Helseovervåkning villsvin

Veterinærinstituttet og Mattilsynet samarbeider i 2019 om et overvåkningsprogram på villsvin i Norge der målet er å kartlegge forekomst av smittestoff som smitte til andre villsvin, tamsvin og mennesker.

Om du ønsker prøvetakingsmateriell for å sende inn prøver fra villsvin felt i Norge, ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn eller svinehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet Carl Andreas Grøntvedt.

Villsvinhelserapport for 2018 og 2019

Villsvinhelseovervåkning basert på prøvetaking av villsvin felt under jakt påviste Salmonella Typhimurium i avføringsprøve fra ett villsvin.

Last ned rapporten