Helseovervåkning villsvin

Veterinærinstituttet og Mattilsynet samarbeider om et overvåkningsprogram på villsvin i Norge der målet er å kartlegge forekomst av smittestoff som kan smitte mellom dyr og til mennesker

Ønsker du prøvetakingsmateriell for å sende inn prøver fra villsvin felt i Norge, kan du finne en liste over hvor slike sett kan hentes her.

Her kan du også blant annet finne informasjon om ordningen med godtgjørelse for innsending av prøver fra villsvin felt i Norge og varsling om sjuke/døde villsvin til Mattilsynet.

Villsvinhelserapport for 2018 og 2019

Villsvinhelseovervåkning basert på prøvetaking av villsvin felt under jakt påviste Salmonella Typhimurium i avføringsprøve fra ett villsvin.

Last ned rapporten

Trikiner og virus i villsvin (2013-2014)