Campylobacter handlingsplan - resultater fra 2009

Resultater fra overvåking av Campylobacter i slaktekyllingflokker 2009.

Målet med handlingsplanen er å redusere forbrukernes eksponering for Campylobacter spp. via norsk slaktekylling.