Campylobacter handlingsplan - resultater fra 2009

Resultater fra overvåking av Campylobacter i slaktekyllingflokker 2009.

Målet med handlingsplanen er å redusere forbrukernes eksponering for Campylobacter spp. via norsk slaktekylling.

Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør
Mobilnr: 4748896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Malin Jonsson

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 93086902
E-post: malin.jonsson@vetinst.no

Alle ansatte