Reetableringsprosjektet for Ranaelva og Røssåga

Årsrapport 2008. 

I regi av Statkraft ble det i 2005 startet et prosjekt med mål å reetablere laksestammene i Ranelva og Røssåga med basis i det genetiske materialet i den levende genbanken for laks på Bjerka. I den anledning ble det satt ned en prosjektgruppe med representanter fra Statkraft, Fylkesmannen, Veterinærinstituttet (VI), samt grunneierlag og lokale fiskeforeninger. Det praktiske arbeidet i prosjektet har omfattet planlegging og praktisk utlegging og seinere vurdering klekkesuksess for rogna, utsett av fisk, undersøkelser av ungfisk, registrering og prøvetak av tilbakevandret voksen fisk samt sikre gjennomføring av gytefisk registreringer.