Krepsepest (Aphanomyces astaci)

Veterinærinstituttet overvåker krepsepest i kontrollområder, bekjempelsessoner og risikoområder.

Formålet med programmet er å overvåke smittepress og smitteutvikling i kontrollområder og bekjempelsessoner for krepsepest (Aphanomyces astaci), og å sannsynliggjøre smittefrihet og/eller varsle tidlig om evt. smittespredning til risikoområder.

2016

Krepsepest ble kun påvist i vannprøver i kontrollsonen i opp til utløpet av Hølandselva. Resten av sonen opp til Fosserdam var ikke rammet ved siste prøvetaking i August. Det ble ikke observert spredning ut av kontrollsonene. Det ble heller ikke funnet tegn på aktiv krepsepestsmitte i bekjempelsessonene i Glommavassdraget og Buåavassdraget.

Last ned rapport 2016