Vurdering av overvåkingsprogrammet for BSE i lys av nye OIE krav

Norges BSE-overvåking vurderes med nyeste BSurvE modell og OIEs forenklet modell, i lys av nye OIE-krav for overvåking.