Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus – analyse av feltdata. Delrapport Permaskjørt A5

Rapporten beskriver resultater som har fremkommet under Veterinærinstituttet sin aktivitet i prosjektet «Permanent skjørt for redusering av lusepåslag på laks».   

Permaskjørt er et utviklet ikke-medikamentelt tiltak mot lakselus. Skjørtet er en permeabel vevd duk og settes vertikalt rundt merden som et foldeskjørt med dybde på 5 meter. I studier er det vist at kopepoditter oppholder seg oftest i de øverste 5 meter av vannsøyla (Heuch m.fl., 1995 og Hevrøy m.fl., 2003). Hensikten med skjørtet er å forhindre smittsomme kopepoditter i øvre delene av sjøen å komme i kontakt med oppdrettslaksen i merdene. Veterinærinstituttet sin aktivitet i prosjektet har vært knyttet til aktivitet A5, «Langtidsvirkning av Permaskjørt for reduksjon av lusepåslag i prosjektet» der hensikten var å øke kunnskap om effekt av permaskjørt og hvordan skjørt eventuelt påvirket fiskevelferd.

Prosjektet er ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk og gjennomført i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Botngaard, Aqualine, ITT Flygt, LiftUp, Storvik Aqua, Sinkaberg Hansen, Ellingsen Seafood, Lingalaks og Salmonor. Prosjektet er finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF prosjekt 900711).