Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus – analyse av feltdata. Delrapport Permaskjørt A5

Rapporten beskriver resultater som har fremkommet under Veterinærinstituttet sin aktivitet i prosjektet «Permanent skjørt for redusering av lusepåslag på laks».   

Permaskjørt er et utviklet ikke-medikamentelt tiltak mot lakselus. Skjørtet er en permeabel vevd duk og settes vertikalt rundt merden som et foldeskjørt med dybde på 5 meter. I studier er det vist at kopepoditter oppholder seg oftest i de øverste 5 meter av vannsøyla (Heuch m.fl., 1995 og Hevrøy m.fl., 2003). Hensikten med skjørtet er å forhindre smittsomme kopepoditter i øvre delene av sjøen å komme i kontakt med oppdrettslaksen i merdene. Veterinærinstituttet sin aktivitet i prosjektet har vært knyttet til aktivitet A5, «Langtidsvirkning av Permaskjørt for reduksjon av lusepåslag i prosjektet» der hensikten var å øke kunnskap om effekt av permaskjørt og hvordan skjørt eventuelt påvirket fiskevelferd.

Prosjektet er ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk og gjennomført i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Botngaard, Aqualine, ITT Flygt, LiftUp, Storvik Aqua, Sinkaberg Hansen, Ellingsen Seafood, Lingalaks og Salmonor. Prosjektet er finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF prosjekt 900711).

Sykdom og agens

Aktuelle fagområder

Dyr