Velferdsspørsmål i svinehold

Rapporten inneholder informasjon om avvenningsalder og bruk av melkeföringsautomat, smertebehandling etter kastering og redebyggingsmateriale til purker. 

I forbindelse med at Mattilsynet holder på å revidere forskriften om hold av svin, har Veterinærinstituttet blitt anmodet om å vurdere tre problemstillinger:
1) Definisjon av avvenning i forhold til bruk av kunstig oppfôring av grisunger med hjelp av melkefôringsautomat
2) Bruk av langtidsvirkende analgetika ved kastrering av grisunger yngre enn 7 dager
3) Endring av forskriftskrav for når drektige purker skal ha tilgang på redebyggingsmateriale.

Cecilie Marie Mejdell

Seniorforsker, Fagansvarlig dyrevelferd
Mobilnr: +47 91702855
E-post: cecilie.mejdell@vetinst.no

Alle ansatte