Referansefunksjoner - årsrapport 2021

Denne rapporten inneholder hovedsakelig informasjon om oppgavene og aktivitetene i 2021 tilknyttet nasjonalt referanselaboratorium (NRL) innenfor dyrehelse, fôr og næringsmidler.

Veterinærinstituttet har følgende referansefunksjoner:

  • Nasjonalt referanselaboratorium (NRL) innenfor dyrehelse (inklusiv fisk), fôr og næringsmidler iht. Kontrollforordningen
  • Internasjonale referansefunksjoner på spesifikke områder innenfor dyrehelse under OIE (Verdens dyrehelse-organisasjon)
  • Nasjonalt referanselaboratorium innenfor medisinsk mikrobiologi iht. MSIS-forskriften og rundskriv 1-5/2013.

Bjarne Bergsjø

Forsker (veterinær, dr.scient)
Vis telefonnummer
Send e-post

Jorunn Mork

Fagansvarlig hest, seniorrådgiver
Vis telefonnummer
Send e-post

Irene Ørpetveit

Forsker, Biosikkerhetsansvarlig
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte