Referansefunksjoner - årsrapport 2021

Denne rapporten inneholder hovedsakelig informasjon om oppgavene og aktivitetene i 2021 tilknyttet nasjonalt referanselaboratorium (NRL) innenfor dyrehelse, fôr og næringsmidler.

Veterinærinstituttet har følgende referansefunksjoner:

  • Nasjonalt referanselaboratorium (NRL) innenfor dyrehelse (inklusiv fisk), fôr og næringsmidler iht. Kontrollforordningen
  • Internasjonale referansefunksjoner på spesifikke områder innenfor dyrehelse under OIE (Verdens dyrehelse-organisasjon)
  • Nasjonalt referanselaboratorium innenfor medisinsk mikrobiologi iht. MSIS-forskriften og rundskriv 1-5/2013.
Berit Djønne

Rådgiver
Mobilnr: +47 92814711
E-post: berit.djonne@vetinst.no

Kari Norheim

Veterinær
Mobilnr: +47 98671938
E-post: kari.norheim@vetinst.no

Angelika Agdestein

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 47326674
E-post: Angelika.Agdestein@vetinst.no

Sylvie Benestad

Senior forsker
Mobilnr: 4797536830
E-post: sylvie.benestad@vetinst.no

Bjarne Bergsjø

Forsker (veterinær, dr.scient)
Mobilnr: 4791598780
E-post: bjarne.bergsjo@vetinst.no

Ole-Bendik Dale

Forsker
Mobilnr: +47 41286118
E-post: ole.b.dale@vetinst.no

Christiane Fæste

seniorforsker
Mobilnr: 4747753488
E-post: christiane.faste@vetinst.no

Britt Gjerset

Forsker
Mobilnr: +47 97561592
E-post: britt.gjerset@vetinst.no

Inger Sofie Hamnes

Seniorforsker/veterinær
Mobilnr: +47 99165258
E-post: inger.hamnes@vetinst.no

Haakon Hansen

Seniorforsker (1110)
Mobilnr: 4745244095
E-post: haakon.hansen@vetinst.no

Lada Ivanova

Forsker
Mobilnr: +47 91518427
E-post: lada.ivanova@vetinst.no

Julie Føske Johnsen

Veterinær og seniorforsker
Mobilnr: +47 95496160
E-post: julie.johnsen@vetinst.no

Gro Skøien Johannessen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 40068181
E-post: gro.johannessen@vetinst.no

Siv Klevar

Forsker / Veterinær
Mobilnr: +47 91339980
E-post: siv.klevar@vetinst.no

Torfinn Moldal

Fiskehelseansvarlig
Mobilnr: +47 95813520
E-post: torfinn.moldal@vetinst.no

Jorunn Mork

Fagansvarlig hest, seniorrådgiver
Mobilnr: +47 99013176
E-post: jorunn.mork@vetinst.no

Hanne Katrine Nilsen

Forsker/Veterinær
Mobilnr: +47 91732773
E-post: hanne.nilsen@vetinst.no

Hilde Sindre

Seniorforsker
Mobilnr: +47 90510878
E-post: hilde.sindre@vetinst.no

Taran Skjerdal

Seniorforsker
Mobilnr: +47 48216934
E-post: taran.skjerdal@vetinst.no

Jannice Schau Slettemeås

Forsker
Mobilnr: +47 99390829
E-post: jannice.schau-slettemeas@vetinst.no

Bjørn Spilsberg

Senior forsker
Mobilnr: +47 41105344
E-post: bjorn.spilsberg@vetinst.no

Girum Tadesse Tessema

Forsker
Mobilnr: 41306469
E-post: girum.tessema@vetinst.no

Trude Vrålstad

Forskningsleder/Seksjonsleder
Mobilnr: +47 93222380
E-post: trude.vralstad@vetinst.no

Cecilie Sviland Walde

Forsker
Mobilnr: +47 90617679
E-post: Cecilie.Walde@vetinst.no

Irene Ørpetveit

Forsker, Biosikkerhetsansvarlig
Mobilnr: +47 47604932
E-post: irene.orpetveit@vetinst.no

Alle ansatte