Antimikrobiell resistens i terrestrisk miljø

Denne studien ble utført på oppdrag fra Miljødirektoratet for å klartlegge antibiotikaresistens i terrestriske miljø basert på ulik ekspondering av resistensdrivere. Hensikten var å få en mer helhetlig forståelse av miljøets rolle i utvikling og spredning av antibiotikaresistens. 

Totalt 644 prøver fra jord, rødkløver, snegler, mus/spissmus og meitemark ble samlet inn fra ulike miljøer i løpet av 2019-2020 og analysert for forekomst av antibiotikaresistens, samt potensielle drivere som antibiotika, pesticider og tungmetaller i jord. 

Funnene viser mer antibiotikaresistens i landbruksområder enn i naturområder, og flere resistente bakterier ved økologisk enn konvensjonelt jordbruk. Det ble ikke funnet sammenheng mellom bruk av sprøytemidler og antibiotikaresistens.

Live L. Nesse

Seniorforsker
Mobilnr: +47 92441267
E-post: live.nesse@vetinst.no

Jannice Schau Slettemeås

Forsker
Mobilnr: +47 99390829
E-post: jannice.schau-slettemeas@vetinst.no

Girum Tadesse Tessema

Forsker
Mobilnr: 41306469
E-post: girum.tessema@vetinst.no

Madelaine Norström

Seniorforsker
Mobilnr: 4747685653
E-post: madelaine.norstrom@vetinst.no

Gro Skøien Johannessen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 40068181
E-post: gro.johannessen@vetinst.no

Marianne Sunde

Seniorforsker
Mobilnr: +47 90093415
E-post: marianne.sunde@vetinst.no

Alle ansatte