Antimikrobiell resistens i terrestrisk miljø

Denne studien ble utført på oppdrag fra Miljødirektoratet for å klartlegge antibiotikaresistens i terrestriske miljø basert på ulik ekspondering av resistensdrivere. Hensikten var å få en mer helhetlig forståelse av miljøets rolle i utvikling og spredning av antibiotikaresistens. 

Totalt 644 prøver fra jord, rødkløver, snegler, mus/spissmus og meitemark ble samlet inn fra ulike miljøer i løpet av 2019-2020 og analysert for forekomst av antibiotikaresistens, samt potensielle drivere som antibiotika, pesticider og tungmetaller i jord. 

Funnene viser mer antibiotikaresistens i landbruksområder enn i naturområder, og flere resistente bakterier ved økologisk enn konvensjonelt jordbruk. Det ble ikke funnet sammenheng mellom bruk av sprøytemidler og antibiotikaresistens.