Betydning av ILAV HPR0 for utbrudd av ILA


Primære ILA utbrudd kan oppstå pga. ulike stress-former som driver en stegvis økning av ILA-virus til høyvirulent varianter. God biosikkerhet er grunnleggende for å hinde utvikling av lokale epidemier

Prosjektet støtter hypotesen om at ILAV HPR0 kan gi opphav til ILAV HPR-del, altså at den ikke-virulente varianten kan mutere og tilegne seg virulente egenskaper. Dette skjer sannsynlig i en trinnvis prosess hvor virulensen gradvis økes. Endring i celletropisme hos ILAV representerte en nøkkelfaktor for denne virulensutviklingen, og lav virulens kan sannsynligvis knyttes til virusets evne til effektiv replikasjon.

Prosjektet hadde som en av sine målsetninger å finne dyrkningsmetode for HPR0 ILAV -varianten. Dette greide vi ikke å oppnå. Til tross for dette er det i prosessen etablert en rekke nye cellelinjer fra ulike organer, hvorav to er mottakelige for virulent ILAV. Flere av disse er nå tatt i bruk som redskaper i in vitro-studier på laks, og virker også lovende i tilknytning til transfeksjonsstudier som ble igangsatt som et alternativ for dyrking av HPR0 ILAV. Prosjektet har gitt Veterinærinstituttet god erfaring i å jobbe med problemstillingen knyttet til HPR0 ILAV-dyrking, noe som er viktig for instituttets arbeid for å være i forkant med dyrkingsmetoder for ulike virus/virusvarianter inkl. HPR0, opprettholde et stort cellebibliotek og en høy kompetanse på celledyrking.