Friskmeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris

Friskmeldingsprogrammet danne grunnlag for friskmelding av vassdrag etter at behandling for å utrydde parasitten er gjennomført.

I 2017 pågår friskmeldingsprogrammet i fem regioner.

2018

In 2018, Gyrodactylus salaris was not detected in any of the rivers included in the surveillance programme.

Last ned rapporten

Eldre rapporter