Friskmeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris

Friskmeldingsprogrammet danner grunnlaget for friskmelding av vassdrag etter at behandling for å utrydde Gyrodactylus salaris er gjennomført.

I 2019 pågår friskmeldingsprogrammet i fire regioner.

2019

In 2019, Gyrodactylus salaris was not detected in any of the rivers included in the surveillance programme. 

Last ned rapporten

Eldre rapporter