Schmallenberg hos storfe, sau og geit

Forekomst av Scmallenbergvirus i Norge ble undersøkt i 2012 og 2013.

Formålet med overvåkningsprogrammet var å dokumentere forekomst og utbredelse av Schmallenbergvirus i Norge.

 

2016

Bulk milk samples from southern Norway tested in 2016 were positive for antibodies against Schmallenberg virus (SBV). It is uncertain if SBV has circulated in Norway after the epidemic in 2012.

Rapporter