Schmallenberg hos storfe, sau og geit

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere forekomst og utbredelse av Schmallenbergvirus (SBV) i Norge.

 

 

2022

A high number of herds in southern Norway were positive for antibodies against Schmallenberg virus (SBV) in bulk milk samples in 2022. The prevalence of antibodies in the tested Norwegian herds declined gradually after the epidemic in 2012. However, after year 2020 many herds have converted to seropositive.

Last ned rapporten

Rapporter