Schmallenberg hos storfe, sau og geit

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere forekomst og utbredelse av Schmallenbergvirus (SBV) i Norge.

 

2018

Bulk milk samples from southern Norway were positive for antibodies against Schmallenberg virus (SBV) in 2018. There is circumstantial evidence that SBV has circulated in Norway after the epidemic in 2012.

Rapporter