Overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens 

Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET).

Formålet er å overvåke resistensutviklingen over tid, i forhold til utviklingen i andre land, samt i forhold til den humanmedisinske situasjonen.

2017

Årets NORM-VET-rapport viser at Regjeringens mål om en reduksjon av antibiotikaforbruket til matproduserende landdyr med 10 prosent i løpet av perioden 2013-2020 allerede er nådd. Forbruket av antibiotika til oppdrettsfisk er fortsatt svært lavt. Når det gjelder forekomst av antibiotikaresistente bakterier fra dyr som storfe, svin og hest og i mat, så er den lav i Norge.

Last ned rapporten

Tidligere NORM-VET rapporter