Overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens 

Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET).

Formålet er å overvåke resistensutviklingen over tid, i forhold til utviklingen i andre land, samt i forhold til den humanmedisinske situasjonen.

2015

Statusrapporten NORM VET 2015 viser at forbruket av antibiotika til norske dyr og fisk er svært lavt og synkende. Innslaget av resistente bakterier i dyr som storfe og svin og i undersøkt mat, er svært lavt og unikt i internasjonal sammenheng. 

Last ned rapport

Alle NORM-VET rapporter