Overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens

Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET).

Formålet er å overvåke resistensutviklingen over tid, i forhold til utviklingen i andre land, samt i forhold til den humanmedisinske situasjonen.

2016

Årets utgave av Overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens og antibiotikaforbruk knyttet til dyr og mat (NORM-VET) viser at det er svært lite antibiotikaresistente bakterier i Norge. 17 årlige utgivelser av resistensrapporten viser en generell utvikling med stadig lavere forekomst av resistens – men med variasjoner mellom dyrearter og fra år til år.  

Sammenlignet med mange andre land er Norge i en unik posisjon med lave forekomster av resistente bakterier hos dyr, i mat og i fôr. Kun en tiendedel av all antibiotika i Norge går til dyr, og kun 0,5 prosent til oppdrettsfisk. I årets resistensrapport er det for første gang ikke bare undersøkt for resistens hos produksjonsdyr, sports- og kjæledyr, men også hos ville dyr.

Last ned rapporten

Tidligere NORM-VET rapporter