Overvåkingsprogrammet for Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elver

Overvåkingsprogrammets gir oversikt over hvor Gyrodactylus salaris ikke forekommer i norske vassdrag, samt avdekker spredning av parasitten på et tidlig stadium.

2021

Altogether, 2412 specimens of Atlantic salmon from 72 rivers and 3010 specimens of Atlantic salmon and rainbow trout from 89 farms were examined in the surveillance program for Gyrodactylus salaris in 2021. Gyrodactylus salaris was not detected in any of the examined samples.

The status at the beginning of the year 2022 is that G. salaris is still confirmed present in eight Norwegian river systems.

Last ned rapporten

Eldre rapporter