Overvåkingsprogrammet for Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elver

Overvåkingsprogrammets gir oversikt over hvor Gyrodactylus salaris ikke forekommer i norske vassdrag, samt avdekker spredning av parasitten på et tidlig stadium.

2023

Altogether, 2273 specimens of Atlantic salmon from 71 rivers and 3006 specimens of Atlantic salmon and rainbow trout from 86 hatcheries/farms were examined in the surveillance program for Gyrodactylus salaris in 2023. Gyrodactylus salaris was not detected in any of the samples in the surveillance programme. However, G. salaris was detected in two new rivers in 2023; Gylelva (watercourse code 109.7Z) and Ebbestadelva (watercourse code 012.2Z)1. Both these detections were done in connection with investigation of the infection status in watercourses in regions with known infection. Both watercourses are small and do not harbour a permanent reproductive population of salmon.
The status as of 31.12.23 is that G. salaris is confirmed present in ten Norwegian river systems.

Last ned rapporten

Eldre rapporter