Overvåkingsprogrammet for Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elver

Overvåkingsprogrammets gir oversikt over hvor Gyrodactylus salaris ikke forekommer i norske vassdrag, samt avdekker spredning av parasitten på et tidlig stadium.

2019

In 2019, Gyrodactylus salaris was detected in one river, the River Selvikvassdraget (013.1Z) in Vestfold County. The parasite was not detected in farms with Atlantic salmon or rainbow trout.

Last ned rapporten

Eldre rapporter