Overvåkingsprogrammet for Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elver

Overvåkingsprogrammets gir oversikt over hvor Gyrodactylus salaris ikke forekommer i norske vassdrag, samt avdekker spredning av parasitten på et tidlig stadium.

2020

In 2020, Gyrodactylus salaris was not detected in any of the rivers or farms included in the surveillance program. At the end of 2020, the parasite is confirmed present in eight Norwegian river systems.

Last ned rapporten

Eldre rapporter