Overvåkingsprogrammet for Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elver

Overvåkingsprogrammets gir oversikt over hvor Gyrodactylus salaris ikke forekommer i norske vassdrag, samt avdekker spredning av parasitten på et tidlig stadium.

2018

In 2018, Gyrodactylus salaris was not detected in any of the rivers or fish farms included in the surveillance programme.

Last ned rapporten

Eldre rapporter