Overvåkingsprogrammet for Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elver

Overvåkingsprogrammets gir oversikt over hvor Gyrodactylus salaris ikke forekommer i norske vassdrag, samt avdekker spredning av parasitten på et tidlig stadium.

2022

Altogether, 2273 specimens of Atlantic salmon from 71 rivers and 3216 specimens of Atlantic salmon and rainbow trout from 90 hatcheries/farms were examined in the surveillance program for Gyrodactylus salaris in 2022. Gyrodactylus salaris was not detected in any of the examined samples.

The status as of 31.12.22 is that G. salaris is confirmed present in eight Norwegian river systems.

Last ned rapporten

Eldre rapporter