Prøvetaking og diagnostikk

Veterinærinstituttet analyserer prøver fra fisk og landdyr, fôr og næringsmidler i forbindelse med diagnostikk, overvåking, kontroll og oppdrag. 

  • Ved ønske om obduksjon skal alltid dyreartsansvarlig for den enkelte dyreart kontaktes på forhånd for å avklare innsendelse evt. annen prøvetaking.
  • Kontakt Dyreartstelefonen 400 03 533 ved spørsmål angående produksjonsdyr og hest. Telefontjenesten kan benyttes av veterinærer og fagpersoner i felt eller i næring / forvaltning. Dette er ikke en rådgivertjeneste for den enkelte bonde eller dyreeier.