Prøvetaking og diagnostikk 

Veterinærinstituttet analyserer prøver fra fisk og landdyr, fôr og næringsmidler i forbindelse med diagnostikk, overvåking, kontroll og oppdrag. 

Inntil videre er det begrenset laboratoriekapasitet ved Veterinærinstituttet i Oslo/Ås

På grunn av koronasituasjonen og flytting til Ås vil Veterinærinstituttet fremover ha begrenset kapasitet i diagnostikken i Oslo/Ås. Brukere må derfor beregne lengre svartid på alle analyser med unntak av mistanke om meldepliktig sykdom. Dette gjelder inntil videre fram til sommerferien.

Vi presiserer også at Veterinærinstituttet i Oslo/Ås i perioden fram til 20. august ikke tar imot dyr til obduksjon utover der hvor obduksjon er nødvendig for å bekrefte årsak til besetningsproblem, mistanke om meldepliktige sykdommer, politisaker og dyrevelferdsaker. Ved ønske om obduksjon skal alltid dyreartsansvarlig for den enkelte dyreart kontaktes på forhånd for å avklare innsendelse evt. annen prøvetaking.