Prøvetaking og diagnostikk

Veterinærinstituttet analyserer prøver fra fisk og landdyr, fôr og næringsmidler i forbindelse med diagnostikk, overvåking, kontroll og oppdrag.