Prøvetaking og diagnostikk 

Veterinærinstituttet analyserer prøver fra vann- og landdyr, fôr og næringsmidler i forbindelse med diagnostikk, overvåking, kontroll og oppdrag.