Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2016

Resultatene fra av overvåknings- og kartleggingsprogrammet «Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2016» avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Det ble gjort to funn med ulovlig høyt innhold av EU godkjent genmodifisert materiale.

Dette programmet inngår i Mattilsynets portefølje av årlige OK-programmer. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttak og oppfølging av resultatene, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifisert materiale i mat, fôr og såvarer og har ansvar for laboratorieanalysene.

Resultatene for 2016 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Det ble gjort to funn med ulovlig høyt innhold av EU-godkjent genmodifisert (GM) materiale, hhv. GM mais i tortillachips fra Filippinene og GM soya i pitabrød fra USA. Begge funnene ble gjort i relativt små matvarepartier hos små/mellomstore importører. Totalt ble det analysert 129 prøver i programmet. GMO ble påvist i 58 (45 %) av disse prøvene.

Kontroll med genmodifisering byr på en rekke utfordringer, både for virksomheter, tilsynsmyndigheter og analyselaboratorier. De viktigste utfordringene og mulige løsninger drøftes i et eget kapittel i denne rapporten.