Handlingsplan mot Campylobacter spp i slaktekylling

Resultater fra overvåking
av slaktekyllingflokker 2007

Campylobacteriose er den hyppigst rapporterte bakterielle diaresykdommen hos mennesker i Norge.
Omtrent halvparten av tilfellene er smittet i Norge. I Norge er fjørfekjøtt kjøpt rått, konsum av grillmat,
ubehandlet drikkevann, kontakt med dyr i yrke og inntak av dårlig varmebehandlet svinekjøtt identifisert som
viktige risikofaktorer.
Handlingsplanen vedrørende Campylobacter hos norsk slaktekylling ble iverksatt våren 2001 og er
resultatet av en samhandling mellom en rekke aktører på veien fra ”jord-til-bord”; tilsyns-myndigheter,
forvaltningsstøtteinstitusjoner og fjørfenæringen. Zoonosesenteret ved Veterinær-instituttet koordinerer
de ulike aktivitetene i handlingsplanen og bearbeider og presenterer resultatene.