Pilotflåte Helixir - dokumentasjon av fiskevelferd og effekt mot lus. Del 1 uten legemiddel

Pilotflåten Helixir er blitt testet uten legemiddel på tre ulike lokaliteter som første del av et dokumentasjonsløp av fiskevelferd og effekt. Rapporten slår fast at effekten på fiskevelferd vurderes å være innenfor det akseptable når HeliX-tanken er fylt med sjøvann. Det gjenstår å teste teknologien med legemiddel.

Pilotflåten Helixir er teknologi som er utviklet for å kunne gi kontrollerte badebehandlinger, og omtales også som et «fiskehospital». Fisken føres gjennom et ferdig dosert lukket behandlingsvolum ved hjelp av en «skrue» som gir kontrollert holdetid, og lus som ramler av i badet filtreres bort.

Kristine Gismervik

Fagansvarlig fiskevelferd, veterinær, PhD
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte