Mattilsynets overvåkingsprogram for mykotoksiner i næringsmidler i 2011

På oppdrag for Mattilsynet har Veterinærinstituttet analysert mykotoksiner i ulike vegetabilske matvarer solgt på det norske markedet. Prøvene er tatt ut som en del av Mattilsynets overvåkingsprogram for mykotoksiner i næringsmidler.

Denne rapporten oppsummerer prøvene for 2011 og sammenligner årets resultater med tidligere år. Prøvene for 2011 har blitt analysert på avdeling for fôr- og mattrygghet, seksjon for kjemi, i perioden februar til desember 2011.

Kontaktpersoner i Mattilsynet har vært Laila Jensvoll og Birgitte Lyrån, Seksjon planter og vegetabilsk mat, Tilsynsavdelingen, Hovedkontoret.