Klassisk furunkulose - Kunnskapsstøtte til Mattilsynet

Det registreres økt forekomst av sykdommen klassisk furunkulose i norske oppdrettsanlegg. I 2021 har Aeromonas salmonicida subspecies salmonicida blitt påvist i to settefiskanlegg og tre matfiskanlegg som har mottatt smolt fra disse to settefiskanleggene.

Mattilsynet har bestilt kunnskapsstøtte fra Veterinærinstituttet på forvaltning av klassisk furunkulose i oppdrett. Kunnskapsstøtten skal benyttes i forvaltningsmessige vurderinger ved oppfølging av akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist klassisk furunkulose.

Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110
Vis telefonnummer
Send e-post

Ingunn Sommerset

Seksjonsleder - Forskning akvatisk biosikkerhet
Vis telefonnummer
Send e-post

Duncan Colquhoun

Senior Forsker/ adjunct Professor
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte