Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Bekreftet elg-variant av skrantesjuke

Nyhet

Veterinærinstituttet har gjennomført ytterligere analyser av prøver fra en elg fra Lierne i Trøndelag hvor det nylig ble konstatert skrantesjuke (CWD). Analysene viser at dette er samme variant av skrantesjuke som ble påvist på to elger fra Selbu i fjor. Alle de tre påvisningene er gjort på eldre kuer (ca. 13 år gamle, etter aldersbestemmelse utført av Norsk Institutt for Naturforskning, NINA).

Instruksjonsfilmer for feltobduksjon

Nyhet

Veterinærinstituttet i Tromsø har laget instruksjonsfilmer for feltobduksjon av svin og drøvtyggere (sau). Filmene viser hvordan veterinæren kan forberede og gjennomføre feltobduksjonen. Filmene illustrerer også uttak, pakking og forsendelse av prøver samt avfallsbehandling. 

Notis