Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Veterinærbygget på Ås: Råbygget er ferdig

Nyhet

Når bygget står ferdig i 2020 skal Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved NMBU flytte inn. Det nye veterinærbygget blir på ca. 63.100 kvadratmeter. 

Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen

Nyhet

Behandling for å bekjempe Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen har vært gjennomført i flere runder. Veterinærinstituttet har nå publisert en sluttrapport som oppsummerer 4 års aktivitet med utredning, kartlegging, planlegging og gjennomføring av bekjemingstiltakene mot lakseparastitten G. salaris i Skibotnregionen.

Én helse på NIBIO-konferansen 2018

Nyhet

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet holder felles innlegg på NIBIO-konferansen 2018 om hvordan helsen til dyr og mennesker påvirker hverandre.

Notis