Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Salmonellautbruddet på hest krever forholdsregler i hestenæringen

Nyhet

Utbruddet av Salmonella Typhimurium som nå pågår på hest er stort og foreløpig uoversiktlig. Mattilsynet oppfordrer norske hesteeiere om å ta en rekke forholdsregler. Veterinærinstituttet analyserer prøver og gir råd til Mattilsynet om håndtering av utbruddet.

Forskning med tyngde

Nyhet

I en evaluering av primærnæringsinstituttene går det fram at Veterinærinstituttet har høyest andel av sine vitenskapelige artikler i de tyngste publikasjonene. Evalueringen er gjort på oppdrag av Norges forskningsråd og ble lagt fram 20. juni. 

Informasjon om utbrudd av Salmonealla Typhimurium

Nyhet

Les spørsmål og svar fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet om utbruddet av Salmonella Typhimurium, som ble oppdaget ved at et føll oppstallet på NMBU veterinærhøgskolen testet positivt for bakterien i mai 2018. Og last ned plakater om smittehåndtering til å henge opp i stallen.

Notis