Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Norge trapper opp forskningsinnsatsen mot antibiotikaresistens

Nyhet

I dag ble det presentert nye forskningsprosjekter mot resistente bakterier da helse- og omsorgsminister Bent Høie og EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland besøkte Veterinærinstituttet. Med nye bevilgninger fra Forskningsrådet og midler fra EU-programmer innebærer dette en opptrapping av forskningsinnsatsen mot antibiotikaresistens i Norge.

Bekreftet skrantesjuke på reinbukk i Nordfjella

Nyhet

Det er bekreftet et nytt tilfelle av skrantesjuke (CWD) i Nordfjella, denne gangen på en villreinbukk skutt under statlig felling. Diagnosen er basert på positivt resultat på lymfeknuter fra to ulike undersøkelsesmetoder. I hjerneprøver ble det ikke påvist CWD. Dette er det 8. reinsdyret fra Nordjella som har fått påvist CWD.

Surveillance and eradication efforts towards CWD

Nyhet med video

Surveillance and eradication efforts towards Chronic Wasting Disease (CWD) in Norwegian free-ranging reindeer proceeds. Around 700 animals were taken out during the 2017 hunting season, leaving some 1500 animals to be handled by professionals.

Notis