Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Unik kompetanse om resistens

Nyhet med video

-Verden kan lære om bekjempelse av antibiotikaresistens av noen av de gode eksemplene vi har fra Norge og den unike kompetansen vi har opparbeidet oss. Dette sa direktør Gaute Lenvik da han for Veterinærinstituttet innledet om antibiotikaresistens i miljøet og hvordan det kan bekjempes også i naturen på det nordiske ministermøtet 27. juni.

Norecopas årlige pris til Adam Lillicrap fra NIVA

Nyhet

Prisen tildeles for fremragende forsknings- eller utviklingsarbeid innenfor utvikling av alternativer til dyretesting, og Lillecrap ble under Norecopas årsmøte og fagseminar på Adamstuen tidligere i juni tildelt prisen for sitt arbeid innenfor økotoksikologi.

Notis