Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Verner om dyrehelse og trygg mat

Nyhet med video

Handtering av skrantesjuke og antibiotikaresistens var på dagsordenen då statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) besøkte Veterinærinstituttet i dag. I laboratorium og på obduksjonssal på Adamstuen i Oslo fekk ho sjå korleis mangeårig arbeid med overvaking, diagnostikk og forsking bidrar til helseberedskap og trygg mat i Noreg.

Dyrevelferdsseminar på Adamstuen

Nyhet

Hva er dyrevelferd og hvordan påvirker bonden dyrevelferden? Hva føler fisken og hvordan kan teknologien bidra til visualisering av dyrs emosjoner? Fredag 8. juni 2018 kl. 10.00-15.00 inviterer Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen til dyrevelferdsseminar i fellesauditoriet på Adamstuen til å se og høre om hvorfor de satser på dyrevelferd. 

Notis