Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Utbrudd av Salmonella Typhimurium øker i omfang

Nyhet

Salmonellautbruddet som ble oppdaget ved at et føll oppstallet på NMBU veterinærhøgskolen testet positivt for bakterien Salmonella Typhimurium, fortsetter å utvikle seg.

Import av hunder med ukjent opphav utgjør en smitterisiko

Nyhet

Import av hunder med ukjent opphav, øker risikoen for at mennesker og hunder i Norge kan bli smittet med sykdommer som ikke finnes i Norge eller som er sjeldne her til lands, mener Veterinærinstituttet. Av hensyn til dyre- og folkehelsen i Norge er det derfor gode grunner for å begrense import av hund.

Notis