Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Ny tenketank antimikrobiell resistens sparket i gang

Nyhet

Det er godt kjent at antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel. Resistens mot medikamenter som brukes mot soppinfeksjoner er en viktig del av dette bildet. Dessverre er det lite oppmerksomhet om soppresistens, selv om det haster å innføre tiltak for sikre fortsatt effektiv behandling av soppinfeksjoner, både i matproduksjon og til medisinsk bruk.

Disputas - Morten Lund

Arrangement

6. oktober disputerer Morten Lund ved NMBU med doktorgradsavhandlingen som undersøker atlantisk laks som har infeksjon forårsaket av viruset Piscine orthoreovirus (PRV). 

Notis