Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Nytt tilfelle av Salmonella Typhimurium påvist hos hest

Nyhet

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at én hest, oppstallet på hesteklinikken på NMBU, er bekreftet smittet med monofasisk Salmonella Typhimurium. Dette er et nytt utbrudd av den samme salmonellatypen vi så i sommer. Det er ikke klarlagt hvor smitten kommer fra.

Notis