Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Instruksjonsfilmer for feltobduksjon

Nyhet

Veterinærinstituttet i Tromsø har laget instruksjonsfilmer for feltobduksjon av svin og drøvtyggere (sau). Filmene viser hvordan veterinæren kan forberede og gjennomføre feltobduksjonen. Filmene illustrerer også uttak, pakking og forsendelse av prøver samt avfallsbehandling. 

Mange tilfelle av harepest i Sør-Noreg

Nyhet

Veterinærinstituttet har den siste tida diagnostisert harepest (tularemi) hjå mange harar og ein hund – alle frå Sør-Noreg. Dette tyder på at sjukdommen er relativt utbreidd i dette området og folk bør vera merksame på det.

Notis