Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport for 2017

Nyhet

Norsk husdyrproduksjon er i en unik situasjon med god dyrehelse. Det er lav forekomst av sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker, lavt forbruk av antibakterielle midler og lite resistente bakterier. I Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport for 2017 synliggjøres noe av innsatsen Veterinærinstituttet har gjort i 2017 for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Fra ett reisestipend til mer enn 170 vitenskapelige artikler

Nyhet

Det startet med et reisestipend for å studere sauesykdommer i New Zealand på slutten av 80-tallet. I dag har det norsk-new zealandske forskningssamarbeidet vokst til over 170 publiserte vitenskapelige artikler, ni doktorgrader, elleve forskerutvekslinger og bidrag til nytt EU-regelverk om algetoksiner. Hva skjedde?

Notis