Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Fiskedød i elva Homla i Trøndelag

Nyhet

Fylkesmannen Trøndelag har mottatt melding om fiskedød i nedre del av elva Homla i Malvik kommune i Trøndelag. Det satt i gang undersøkelser for å finne ut hva som kan ha skjedd.

Veterinærinstituttet skal bidra til mindre antibiotikabruk i Thailand

Nyhet

Det internasjonale forskningsprosjektet REDUCEAMU hadde nylig oppstart, og feltarbeid og prøvetaking er allerede i gang. Prosjektet bruker svineproduksjon i Nord-Thailand som et case og skal teste ut tiltak som kan bidra til å redusere antibiotikabruk i produksjonen ved hjelp av datasimuleringer.

Notis