Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Salmonellasmitte trolig fra restaurant på Gardermoen

Nyhet

Årsaken til at flere personer over hele landet har blitt syke av en sjelden salmonellatype, er ifølge Mattilsynet med stor sannsynlighet at de har besøkt restauranten Joe & The Juice på Oslo Lufthavn Gardermoen. Mattilsynet har tatt ut prøver fra spisestedet, som Veterinærinstituttet nå analyserer.

Ny tenketank antimikrobiell resistens sparket i gang

Nyhet

Det er godt kjent at antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel. Resistens mot medikamenter som brukes mot soppinfeksjoner er en viktig del av dette bildet. Dessverre er det lite oppmerksomhet om soppresistens, selv om det haster å innføre tiltak for sikre fortsatt effektiv behandling av soppinfeksjoner, både i matproduksjon og til medisinsk bruk.

Notis