Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Salmonella vanligste årsaken til matbårne utbrudd hos mennesker i Europa

Nyhet

Det er kun små endringer i antall meldte tilfeller av de tre vanligste zoonosene Campylobacter, Salmonella og Listeria i 2017, sammenlignet med året før. Det viser en fersk rapport fra EFSA (European Food Safety Authority) og smittevernbyrået ECDC (European Center for Disease prevention and Control). Rapporten omhandler kilder til zoonoser i Europa, det vil si sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Parasittknuter i underhuden hos hjort

Nyhet

Parasittknuter i underhuden, også kalt nodulær onchocerkose, ble hyppig observert hos felt hjort høsten 2018. Det er den lange, trådforma underhudsmarken, en parasitt innen slekten Onchocerca, som forårsaker knutene i underhuden hos hjort.

Notis