Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Ny interaktiv statistikk for skrantesjuke

Nyhet

Veterinærinstituttet lanserer ny statistikk for skrantesjuke. Interesserte kan gjøre sine egne utvalg ut fra blant annet dyreart, eller se hvor mange dyr som er testet i hver kommune.

Åpning Bergen 2018

Arrangement

I anledning flyttingen av Veterinærinstituttet i Bergen til Marineholmen ønsker vi partnere og interesserte hjertelig velkommen til å se og høre om hvorfor vi satser i Bergen og hvordan 350 ansatte daglig bidrar til god fiskehelse, fiskevelferd og marin biosikkerhet.

Veterinærbygget på Ås: Råbygget er ferdig

Nyhet

Når bygget står ferdig i 2020 skal Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved NMBU flytte inn. Det nye veterinærbygget blir på ca. 63.100 kvadratmeter. 

Notis