Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Nyhet

Fem dager etter at årets villreinjakt startet i Nordfjella er det skutt omkring 150 dyr i sone 1, hvor det tidligere er påvist fire tilfeller av skrantesjuke (CWD) hos villrein. Nå er to av disse mistenkt å være smittet av skrantesjuke.

Internasjonalt møte for å bedre laksens gjellehelse

Nyhet

Gjellesykdom hos atlantisk laks i oppdrett er en stor utfordring for lakseproduserende land.  Siden 2013 har Gill Health Initiative (GHI) vært en viktig internasjonal møteplass der forskere og næring utveksler kunnskap og erfaringer om gjellesykdom. Dette er tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett i august.

Notis