Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid

Nyhet

Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) overvåker på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet forekomsten av skrantesjuke (CWD – chronic wasting disease) i Norge. Nå oppsummeres arbeidet fra 2016 og 2017 i en rapport.

Anbefaler import av grovfôr fra Sverige og Finland

Nyhet

Etter å ha vurdert smitterisiko, anbefaler Veterinærinstituttet å importere grovfôr fra Sverige og Finland. Samtidig fraråder Veterinærinstituttet import fra land med afrikansk svinepest.

Notis