Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Miljøgifter kan skade bestanden av hubro

Nyhet

Ny rapport viser at blant 100 undersøkte hubro i perioden fra 1994-2014, var det høy forekomst av individer med sannsynlig helseskade på grunn av miljøgifter. Det er grunn til å anta at den totale miljøgiftbelastningen har betydelig påvirkning på hubropopulasjonen i Norge.

Seminar om oppdrett og fiskevelferd under Forskningsdagene 2018

Arrangement

Hvor er fiskens stemme?  Kan god fiskevelferd lønne seg? Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet inviterer til et seminar om fiskevelferd på Litteraturhuset i Oslo mandag 24. september. Seminaret arrangeres i regi av Forskningsdagene 2018 der temaet er oppvekst.

Notis