Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Retesting viktig for friskmelding av villreinbestander

Nyhet

Best mulig kunnskap om villreinen i Nordfjella sone 1 er viktig for når man kan friskmelde andre reinbestander i Norge framover. Derfor er prøver fra tidlig fase nå retestet med ny metode for å sikre best mulig beregningsgrunnlag.

Dyrevelferdsseminar på Adamstua

Arrangement

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til å se og høre om hvorfor Veterinærinstituttet og NMBU satser på dyrevelferd på dyrevelferdsseminar fredag 8. juni klokken 10.00-15.00. 

Symposium innen veterinærepidemiologi

Arrangement

Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen inviterer til symposium innen veterinærepidemiologi i fellesauditoriet på Adamstua onsdag 2. mai klokken 9:00 – 15:30.

Notis