Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Unormal atferd hos hjortevilt

Nyhet

Unormal atferd hos hjortevilt observeres fra tid til annen, men årsakene kan være mange og ha ulik alvorlighetsgrad. Det er viktig at myndighetene blir varslet ved denne typen observasjoner, helst med video og bilde, slik at uønskede sykdomstilstander kan oppdages på et tidlig stadium, og at dyrevelferden til hjorteviltet blir ivaretatt på best mulig måte.

Notis