Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Piscine orthoreovirus (PRV)-infisert fisk er følsom for stress

Nyhet

Observasjoner har tydet på at Piscine orthoreovirus (PRV)-infisert og HSMB-syk fisk er følsom for stressfaktorer, men nå er dette vitenskapelig bevist og nylig publisert som en del av doktorgradsarbeidet til veterinær Morten Lund ved Veterinærinstituttet.

Notis