Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Anbefaler import av grovfôr fra Sverige og Finland

Nyhet

Etter å ha vurdert smitterisiko, anbefaler Veterinærinstituttet å importere grovfôr fra Sverige og Finland. Samtidig fraråder Veterinærinstituttet import fra land med afrikansk svinepest.

Fisk og fiskere tilbake i frisk elv

Nyhet

Både laks og fiskere var tilbake i frisk elv da gjenåpningen av fiske i Vefsna ble markert. Gjenåpningen kommer etter at ni av ti elver i Vefsnaregionen er friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Notis