Kalvestell blant produsenter av økologisk melk i Norge og Sverige Resultater fra en spørreundersøkelse

Rapporten gjengir resultater fra en spørreundersøkelse blant norske og svenske produsenter av økologisk melk, som ble gjennomført i 2011. Målet med undersøkelsen var å kartlegge og sammenlikne gårdbrukernes rutiner og praksis rundt produksjon og dyrehold, samt deres syn på økologisk drift.

Resultatene viste stor variasjon mellom de enkelte produsenters rutiner og praksis. Resultatene viste også at erfaringer med de samme rutinene var forskjellig. For eksempel mente omtrent halvparten av respondentene at kuene av og til holder tilbake melka når den har en kalv som dier, mens omtrent 25 % mente dette sjelden eller aldri skjer. Sprikende oppfatninger som dette tyder på at produsentenes holdninger og innstilling har stor innvirkning på hva som ansees som praktisk, lønnsomt og fornuftig. Gjennomgående ble det funnet liten forskjell mellom norske og svenske produsenter. Informasjon som har kommet fram i undersøkelsen har dannet et grunnlag for videre, kontrollerte forsøk.

Spørreundersøkelsen var en del av Ku-kalv-prosjektet «Developing robust and economically viable models for cow-calf suckling in organic dairy systems, fulfilling high standards for animal health, welfare and ethics» finansiert over Matfondavtalen (prosjektnummer 190424 i Norges forskningsråd).