Slakting uten bedøving før avblødning

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert sannsynlighet for hjertestans før blodtapping
ved ulike bedøvingsmetoder på slakteri samt betydningen eventuell hjertestans måtte ha på kjøttkvalitet.
Rapporten inngår som en del av Mattilsynets utredning av slakting uten bedøving før avblødning.

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte