Tuberkulose hos storfe, kameldyr og oppdrettshjort

Tuberkulose hos storfe ble erklært utryddet i 1963. Sykdommen har ikke vært påvist hos kameldyr og hos oppdrettshjort i Norge.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere Norges fristatus på Tuberkulose når det gjelder storfe, samt overvåke situasjonen hos kameldyr (lama og alpakka) og hos oppdrettshjort.

Tuberkulose forårsaket av Mycocterium bovis (storfetuberkulose) har ikke blitt påvist hos dyr i Norge siden 1980. Tuberkulose forårsaket av Mycobacterium tuberculosis (vanlig hos mennesker) påvises meget sjelden hos dyr i Norge, sist hos en hund i 1989

 

2018

In 2018, samples from one bovine, one llama and eight alpacas were submitted for Mycobacterium spp. examination. Mycobacterium bovis was not detected in any of the samples.

Last ned rapport

Eldre rapporter