Tuberkulose hos storfe, kameldyr og oppdrettshjort

Den norske storfepopulasjonen har, med unntak av utbrudd i to enkeltbesetninger i Sogn og Fjordane, vært ansett som fri for storfetuberkulose siden 1963. Sykdommen har aldri vært påvist hos kameldyr og hos oppdrettshjort i Norge.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere Norges fristatus på tuberkulose hos storfe (forårsaket av Mycobacterium bovis), samt overvåke situasjonen hos kameldyr (lama og alpakka) og hos oppdrettshjort.

Tuberkulose forårsaket av Mycobacterium tuberculosis (vanlig hos mennesker) påvises meget sjelden hos dyr i Norge, sist hos en hund i 1989.
 

 

2021

In 2021, organ samples from five bovine, one red deer and two alpacas suspected of bovine tuberculosis were submitted to the Norwegian Veterinary Institute for examination. Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) was not detected in any of the samples.

Last ned rapport

Eldre rapporter