Tuberkulose hos storfe, kameldyr og oppdrettshjort

Den norske storfepopulasjonen har, med unntak av utbrudd i to enkeltbesetninger i Sogn og Fjordane, vært ansett som fri for storfetuberkulose siden 1963. Sykdommen har aldri vært påvist hos kameldyr og hos oppdrettshjort i Norge.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere Norges fristatus på tuberkulose hos storfe (forårsaket av Mycobacterium bovis), samt overvåke situasjonen hos kameldyr (lama og alpakka) og hos oppdrettshjort.

Tuberkulose forårsaket av Mycobacterium tuberculosis (vanlig hos mennesker) påvises meget sjelden hos dyr i Norge, sist hos en hund i 1989.
 

 

2022

In 2022, organ samples from 70 cattle, one wild red deer and six alpacas were submitted to the Norwegian Veterinary Institute for the surveillance of bovine tuberculosis. One of the 70 samples were submitted following suspicion of bovine tuberculosis in a cow. Mycobacterium bovis was detected in multiple organ samples from one cow, suspected of infection with bovine tuberculosis while M. caprae and M. tuberculosis was not detected in any of the organ samples analysed in 2022. This is the first confirmed bovine tuberculosis case in cattle reported in Norway since 1986.

Last ned rapport

Eldre rapporter