Tuberkulose hos storfe, kameldyr og oppdrettshjort

Den norske storfepopulasjonen har, med unntak av utbrudd i to enkeltbesetninger i Sogn og Fjordane, vært ansett som fri for storfetuberkulose siden 1963. Sykdommen har aldri vært påvist hos kameldyr og hos oppdrettshjort i Norge.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere Norges fristatus på tuberkulose hos storfe (forårsaket av Mycobacterium bovis), samt overvåke situasjonen hos kameldyr (lama og alpakka) og hos oppdrettshjort.

Tuberkulose forårsaket av Mycobacterium tuberculosis (vanlig hos mennesker) påvises meget sjelden hos dyr i Norge, sist hos en hund i 1989.
 

 

2023

In 2023, organ samples from 67 cattle, one wild red deer and four alpacas were submitted to the Norwegian Veterinary Institute for the surveillance of bovine tuberculosis. Of these, samples from five cattle and one alpaca were submitted due to suspicion of bovine tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) was not detected in any of the samples. Organ samples from animals with positive immunological tests in the outbreak investigation following the detection of Mycobacterium bovis in a herd in 2022, are not included in this report.

 

Last ned rapport

Eldre rapporter