Zoonoserapporten 2009

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

 

”Zoonoserapporten 2009” er en forkortet norsk utgave av ”NORWAY - Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in humans, foodstuffs, animals and feedingstuffs - including information on foodborne outbreaks, antimicrobial resistance in zoonotic agents and some pathogenic microbiological agents in 2009”.

Dette er en årlig rapport til EU-kommisjonen utarbeidet i henhold til EUs zoonosedirektiv (Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2003/99/EC).

Rapporten presenterer data om zoonoser og zoonotiske agens for fôr, dyr, mat og mennesker i Norge. I tillegg til de zoonoser som rapporteres til EU/EFSA, er også kugalskap og variant Creutzfeldt-Jakob sykdom inkludert i den norske zoonoserapporten.

Berit Tafjord Heier

Seniorforsker, Veterinær PhD
Mobilnr: +47 91659931
E-post: berit.heier@vetinst.no

Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør
Mobilnr: 4748896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Alle ansatte