Overvåkningsprogrammet for blåtunge 2009 - en vurdering

Overvåkingsprogrammet for 2009 ble planlagt på bakgrunn av resultatene av kartleggingsprogrammet og risikovurderingen Veterinærinstituttet leverte Mattilsynet 15.mai 2009.

  • Overvåkingsprogrammet har ikke påvist flere besetninger eller dyr som har vært smittet med BTV. Alle BTV 8 positive besetninger og dyr ble påvist via overvåkingsprogrammet for 2008 og kartleggingsprogrammet i 2009.
  • Sannsynligheten for at det fortsatt skal være blåtungesmitte i Norge etter avsluttet sviknottaktiv sesong i 2009, vurderes som svært liten.