Overvåkningsprogrammet for blåtunge 2009 - en vurdering

Overvåkingsprogrammet for 2009 ble planlagt på bakgrunn av resultatene av kartleggingsprogrammet og risikovurderingen Veterinærinstituttet leverte Mattilsynet 15.mai 2009.

  • Overvåkingsprogrammet har ikke påvist flere besetninger eller dyr som har vært smittet med BTV. Alle BTV 8 positive besetninger og dyr ble påvist via overvåkingsprogrammet for 2008 og kartleggingsprogrammet i 2009.
  • Sannsynligheten for at det fortsatt skal være blåtungesmitte i Norge etter avsluttet sviknottaktiv sesong i 2009, vurderes som svært liten.
Ståle Sviland

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 90641698
E-post: stale.sviland@vetinst.no

Johan Åkerstedt

veterinær, seniorforsker
Mobilnr: +47 99019022
E-post: johan.akerstedt@vetinst.no

Tormod Mørk

Fagansvarlig for storfe og kameldyr
Mobilnr: +47 90861619
E-post: tormod.mork@vetinst.no

Alle ansatte

Sykdom og agens

Aktuelle fagområder

Dyr