Polarrevprosjektet

Sluttrapport for prosjektet «Polarrev fra Svalbard- rabiesdiagnostikk, kartlegging av aktuelle infeksiøse agens, miljøgifter, populasjonsstudier og genetiske undersøkelser».

Fangstmateriale av polarrev fra 1997-2002 og selvdøde dyr fra 1995-2003 er obdusert og undersøkt for rabies og det er foretatt et omfattende prøveuttak for en rekke delprosjekter. Infeksjon med parasitten Toxoplasma gondii er påvist hos 3 rever. Videre er det påvist høy forekomst av antistoffer mot toxoplasma i det undersøkte materialet. Parasitten er en zoonose som er utbredt på fastlandet men som ikke tidligere er påvist på Svalbard.