Høringsutkastet til rapporten Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark, fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige.

Dette er høringsutkastet til rapporten Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark, fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige. 

Svein Aune

Prosjektleder / forsker
Mobilnr: +47 99615210
E-post: svein.aune@vetinst.no

Pål Adolfsen

Forsker
Mobilnr: +47 73580796
E-post: pal.adolfsen@vetinst.no

Alle ansatte