Sanering av rød hønsemidd (Dermanyssus gallinae) ved oppvarming og foximbehandling av tomme hønehus

Veterinærinstituttet har i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) gjennomført et prosjekt hvor man søkte å optimalisere oppvarmingsteknikken av hønehus ved bekjempelse av rød hønsemidd, både med hensyn på skadeforebygging og effektivitet.

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2004 til 2006 og ble finansiert av Fagsenteret for fjørfe.

Målet med prosjektet var å optimalisere metoden for varmesanering av tomme hønehus for rød hønsemidd med hensyn på å bedre effektiviteten og begrense skader som følge av for høy temperatur. I løpet av mars til august 2005 ble seks hønehus varmet opp til 50-55 ºC ved hjelp av propanbrennere og vifter. Deretter ble husene sprøytet med organofosfatet foxim (Baythion E®). Husene hadde ulik størrelse og alder. Alle hus hadde burinnredning. Fire hus var innredet med 3- høners bur og to hadde innredde bur med plass til 7 høner i hvert bur. Middbelastningen i hvert hus som skulle saneres, ble målt ved hjelp av bølgepappfeller. Målingen ble utført i nest siste uke før hønene ble sendt til slakt. Det ble gjennomført åtte fellekontroller i hvert hus i løpet av det første innsettet etter sanering. Skadeomfanget som en følge av høy temperatur ble registrert i hvert enkelt hus.