Bekjempelse av abbor i Stavsjøen, Malvik kommune, i 2020

Abbor er en fremmed fiskeart i Trøndelag. Rapporten forteller hvordan Veterinærinstituttet, på oppdrag for norske miljømyndigheter i 2020, fjernet den ulovlig utsatte arten fra Stavsjøen i Malvik kommune.

I juni 2018 ble det gjennom sportsfiske fanget en abbor (Perca fluviatilis) i Stavsjøen. Abbor tilhører en gruppe av østlig innvandrede fiskearter og har ingen naturlig utbredelse i vassdrag vest og nord for vannskillet i Norge. Nærmeste utbredelse er i Rørosområdet og i Østersundsområdet på svensk side av vannskillet. Det var derfor ingen tvil om at abbor i Stavsjøen hadde kommet dit som et resultat av ulovlig fiskeutsetting. Når dette ble kjent ble det iverksatt garnfiske for å verifisere funnet og fiske ut gjenværende individer av arten, dersom det viste seg gjennomførbart. Etter hvert ble det klart at den eneste måten å sikre at abboren ble fjernet fra Stavsjøen var ved rotenonbehandling. Tiltaket med bekjempelse av abbor i Stavsjøen ble planlagt til høsten 2020, samtidig med at Stavsjøen var nedtappet for rehabilitering av demningen ved utløpet.