Zoonoserapporten 2000

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

”Zoonoserapporten 2000” er en forkortet norsk utgave av ”Trends and sources of zoonotic agents in animals, feedingstuffs, food, and man in Norway 2000”, en rapport utarbeidet i henhold til EUs zoonosedirektiv (Council Directive 92/117/EEC) etter oppdrag fra
Landbruksdepartementet. 

Rapporten omhandler data om zoonoser og zoonotiske agens for fôr, dyr, næringsmidler og mennesker i Norge for 2000. I tillegg til de zoonoser som er omtalt i zoonosedirektivet, er også kugalskap/variant CreutzfeldtJakob sykdom omtalt i denne norske zoonoserapporten.