Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2016

Denne rapporten oppsummerer resultater fra analysert prøver av fiskeskjell i 2016 fra seks elver rundt Trondheimsfjorden for å undersøke hvor stor andel oppdrettsfisk det er i elvene. Av over 2000 analyserte skjellprøver fra laks ble syv klassifisert som oppdrettsfisk.

Målet med undersøkelsen er å avdekke andel rømt oppdrettsfisk i elvene gjennom fiskesesongen. Skjellprøvene er hentet inn fra sportsfiskere som har sendt inn skjellprøver fra elvene Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. Undersøkelsene er et samarbeidsprosjekt med SalMar ASA og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) og er en fortsettelse av undersøkelsene som startet opp i 2011 der de seks elvene har vært undersøkt årlig for forekomst av oppdrettsfisk gjennom undersøkelser av innsendte fiskeskjell.