Asle Haukaas

Kommunikasjonsdirektør, Kommunikasjon og samfunnskontakt

Presentasjon

Lang og bred styreerfaring og tilsvarende utvalgs- og prosjektarbeid. Flere verv og posisjoner , også internasjonalt
Mobilnr
+47 92080877
Tlf
+47 92080877
E-post
Asle.Haukaas@vetinst.no

Avdelingsdirektør med ansvar for Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt
..

Faglig bakgrunn

Kommunikasjonsledelse, medier og kommunikasjon, forskningskommunikasjon, relasjonsbygging, merkebygging, strategi og internasjonalt samarbeid.