Asle Haukaas

Kommunikasjonsdirektør, Kommunikasjon og samfunnskontakt

Presentasjon

Lang og bred styreerfaring og tilsvarende utvalgs- og prosjektarbeid. Flere verv og posisjoner , også internasjonalt
Vis telefonnummer

Send e-post