Asle Haukaas

Kommunikasjonsdirektør, Kommunikasjon og samfunnskontakt

Mobilnr
+47 92080877
Tlf
+47 92080877
E-post
asle.haukaas@vetinst.no

MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH) og utdanning i samfunnsfag fra universitetene i Stavanger og Bergen. Mangeårig erfaring med ledelse av forsknings- og virksomhetskommunikasjon og merkebygging både i Norge og internasjonalt.

Faglig bakgrunn

Kommunikasjonsledelse, medier og kommunikasjon, forskningskommunikasjon, relasjonsbygging, merkebygging, strategi og internasjonalt samarbeid.

Lang og bred styreerfaring og tilsvarende utvalgs- og prosjektarbeid. Flere verv og posisjoner , også internasjonalt