Storskala avliving av fjørfe utenfor slakteri og bruk av gass til bedøving av fjørfe i slakteri - dyrevernmessige aspekter

Rapport.

Mattilsynet har gitt Veterinærinstituttet i oppdrag å utrede dyrevernmessige forhold ved storskalaavliving av høns og kalkun utenfor slakteri, og bruk av gassbedøving ved slakteri.

Cecilie Marie Mejdell

Seniorforsker, Fagansvarlig dyrevelferd
Mobilnr: +47 91702855
E-post: cecilie.mejdell@vetinst.no

Alle ansatte