Storskala avliving av fjørfe utenfor slakteri og bruk av gass til bedøving av fjørfe i slakteri - dyrevernmessige aspekter

Rapport.

Mattilsynet har gitt Veterinærinstituttet i oppdrag å utrede dyrevernmessige forhold ved storskalaavliving av høns og kalkun utenfor slakteri, og bruk av gassbedøving ved slakteri.

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte