Patogene Yersinia enterocolitica i spiseferdige næringsmidler og hele spiseferdige vegetabiler

Yersinia enterocolitica er en bakterie der noen varianter er i stand til å forårsake sykdom hos mennesker. Svin antas å være hovedreservoaret for sykdomsframkallende (patogene) Y. enterocolitica, og svinekjøtt regnes for å være en viktig smittekilde. Man har de senere årene sett flere utbrudd av yersionose knyttet til salat/bladgrønnsaker uten at man har klart å finne smittekilde. Det er lite kunnskap om forekomst av patogene Y. enterocolitica i spiseferdige næringsmidler og hele spiseferdige vegetabiler, og Mattilsynet initierte en kartlegging av dette med innsamling av prøvemateriale i 2022.

Det ble analysert til sammen 266 prøver, hvorav 154 var fra de spiseferdige produktkategoriene wraps, sandwicher og bagetter; oppskåret frukt, grønnsaker og salat; og sammensatte produkt (salat/pasta og animalsk mat (kjøtt, ost, fisk, etc.), og 112 var prøver av hele spiseferdige vegetabiler. Prøvene ble tatt ut av Mattilsynet i produksjonsvirksomhet, hos produsent eller importør eller i butikk.

Oppformerte prøver ble undersøkt for tilstedeværelse av den genetiske markøren ail som finnes i patogene Y. enterocolitica. Det ble gjort forsøk på isolering av patogene Y. enterocolitica fra prøver som var positive for ailgenet. Typiske kolonier fra skålene ble identifisert ved fenotypiske og molekylære metoder, som MALDI-TOF, PCR for tilstedeværelse av ail-genet og pyrazinamidase (PYZ) test.