Veterinærinstituttets årsrapport 2020

I et år preget av covid-19, har instituttet allikevel levert et godt faglig innhold og vist god utvikling på alle områder. Evnen til å løse oppgaver under stadig skiftende smitteregimer og arbeidsforhold har vært formidabel.

Dette er konklusjonen i leders beretning i Veterinærinstituttets årsrapport for 2020.