Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport 2013

Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport en rent faglig årsrapport for 2013 som summerer opp viktige aktiviteter innen helse og velferd hos dyr og fisk, samt fȏr- og mattrygghet.

Veterinærinstituttet har som mål å bidra til en etisk forsvarlig bioproduksjon og bærekraftig utvikling innen alle disse områdene.  Aktivitetene omfatter beredskap, overvåking, diagnostikk forskning og rådgivning. Situasjonen for fiske- og dyrehelse, og fȏr- og mattrygghet i Norge er god sammenlignet med andre land.

Forfattere
Merete Hofshagen, Berit Tafjord Heier, Anne Margrete Urdahl, Randi Grøntvedt, Mona Torp, Gro Johannessen, Taran Skjerdal, Arne Holst Jensen, Gunnar Eriksen, Anne-Gerd Gjevre, Brit Hjeltnes, Atle Lillehaug, Åse Helen Garseth, Asle Moen, Trude Vrålstad, Ståle Sviland, Tormod Mørk, Annette Kampen, Bjørn Lium, Bruce David, Arve Lund, Kjell Handeland, Turid Vikøren, Knut Madslien, Solveig Marie Stubsjøen, Cecilie Mejdell, Aksel Bernhoft og Semir Loncarevic.