Skjellkontroll for SalMar ASA og ERT

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet ble forespurt om analyse av inntil 10.000 skjellprøver for totalt 6 enkeltvassdrag for SalMar ASA og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) i 2011.

Fra 1. juni til 15. september 2011 ble det mottatt totalt 5554 skjellkonvolutter (48,9 % av avlivet fangst ble analysert) fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva.

Analyser ble avsluttet 15. september. Av 5353 analyserte skjellprøver ble 209 skjellprøver klassifisert som oppdrettsfisk (3,9 %).

Torun Hokseggen

KS ansvarlig
Mobilnr: +47 99760722
E-post: torun.hokseggen@vetinst.no

Bjørn Florø-Larsen

Biolog/Forsker
Mobilnr: 4791157918
E-post: bjorn.floro-larsen@vetinst.no

Ketil Skår

Oppdragskoordinator, Stab fiskehelse
Mobilnr: +47 48083020
E-post: ketil.skar@vetinst.no

Alle ansatte