Bekjempelse av ørekyt i Bergtjønna og Korstjønna, Holtålen kommune, i 2020

Ørekyt er en fremmed fiskeart i Trøndelag. Veterinærinstituttet har på oppdrag for norske miljømyndigheter fjernet den ulovlig utsatte arten fra to vann i Holtålen kommune.

Denne rapporten er en sluttrapport for bekjempelse av ørekyt i Bergtjønna og Korstjønna i Holtålen kommune som ble utført i 2020. Planleggingen og behandlingen ble gjort sammen med Fylkesmannen i Trøndelag og Ålen fjellstyre. 

Helge Bardal

Forsker
Mobilnr: +47 99474567
E-post: helge.bardal@vetinst.no

Pål Adolfsen

Forsker
Mobilnr: +47 73580796
E-post: pal.adolfsen@vetinst.no

Roar Sandodden

Seniorforsker 1110, Gruppeleder
Mobilnr: +47 91749610
E-post: roar.sandodden@vetinst.no

Svein Aune

Prosjektleder / forsker
Mobilnr: +47 99615210
E-post: svein.aune@vetinst.no

Alle ansatte