Bekjempelse av ørekyt i Bergtjønna og Korstjønna, Holtålen kommune, i 2020

Ørekyt er en fremmed fiskeart i Trøndelag. Veterinærinstituttet har på oppdrag for norske miljømyndigheter fjernet den ulovlig utsatte arten fra to vann i Holtålen kommune.

Denne rapporten er en sluttrapport for bekjempelse av ørekyt i Bergtjønna og Korstjønna i Holtålen kommune som ble utført i 2020. Planleggingen og behandlingen ble gjort sammen med Fylkesmannen i Trøndelag og Ålen fjellstyre.