Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer. Årsrapport 2005

Strålearbeide med åpne radioaktive kilder utføres ved tre forskjellige seksjoner i Oslo. De regionale laboratoriene utfører ikke arbeid med åpne kilder, men regionlaboratoriet i Bergen har UVC-kilder.

Veterinærinstituttet søkte i desember 2004 om godkjenning, etter forskrift av 21. november 2003 §§ 5 og
28, for kategoriene Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer. Det var den første
samlesøknaden fra Veterinærinstituttet, etter flere år hvor forskjellige seksjoner separat har sendt inn
egne søknader.

Statens strålevern ønsket mer informasjon for å behandle søknaden, og etter nødvendig tilbakemelding
kom godkjenningene i juli 2005.

En melding ble sendt Statens strålevern i september 2005 om anskaffelse av en kapslet radioaktiv kilde.