Kontakt

Prøver til analyse

Rekvisisjonsskjema og postadresse for innsending.   

Send inn prøver 

 • Innsending av prøver: post og frakt
  • All vanlig post (servicepakker, returpakker) merkes med laboratoriets postadresse.
  • Over natt-pakke/bedriftspakke/budbil: skal adresseres til vare- og prøveadresse.

  Her finner du mer informasjon om post og frakt ved innsending av prøver og adresser til laboratoriene

 • Prøvesvartelefon

  For spørsmål om innsendte prøver. Telefonen er betjent hverdager klokken 13–15.

  • Klinisk bakteriologi: 48 86 67 81
  • Campylobacter: 91 65 72 17 (fra 1. mai til 31. oktober)
  • Parasittologi: 47 47 68 31
  • Serologi: 90 23 85 51
  • Virologi og molekylærbiologi: 46 85 76 95
  • Patologi: 23 21 60 00 (sentralbordet setter over til vakthavende veterinær i åpningstiden.)


Kontaktinformasjon

 • Presse

  Telefon: 403 98 016
  E-post: kommunikasjon@vetinst.no

 • Fakturaadresse

  E-fakturaadressen vår er 970 955 623.

  Scannede fakturaer sendes til: invoice.1509@kollektor.no

  Papirfaktura sender du til:

  Veterinærinstituttet, Pb 1509
  7435 Trondheim

  OBS!
  IKKE samme adresse som Veterinærinstituttet i Trondheim.

 • Bergen

  Telefon: 91 85 88 66
  Postadresse: Thormøhlens gate 53C, 5006 Bergen
  Besøksadresse: Thormøhlens gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen

  E-post: post.vib@vetinst.no

 • Harstad

  Postadresse: Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad
  Besøksadresse: Havnegata 4, 9404 Harstad

  E-post: vih@vetinst.no

 • Sandnes

  Direkte telefon: 90 70 24 13
  Postadresse: Veterinærinstituttet Sandnes, Pb 295, 4302 Sandnes
  Besøksadresse: Svebastadveien 112, 4325 Sandnes

  E-post: vis@vetinst.no

 • Tromsø

  Direkte telefon: 77 61 92 30
  Postadresse: Veterinærinstituttet Tromsø, Postboks 2284, 9269 Tromsø
  Besøksadresse: Holtveien 66, 9016 Tromsø

  E-post: vitr@vetinst.no

 • Trondheim

  Direkte telefon: 48 89 02 77
  Postadresse: Pb 4024 Angelltrøa, 7457 Trondheim
  Besøksadresse: Tungasletta 2, 7047 Trondheim

  For sending av ekspress over natt og bedriftspakker: Tungasletta 2, 7047 Trondheim

  E-post: hhv@vetinst.no