Kontakt

  

Prøver til analyse

Rekvisisjonsskjema og postadresse for innsending.   

Send inn prøver 

 • Innsending av prøver: post og frakt
  • All vanlig post (servicepakker, returpakker) merkes med laboratoriets postadresse.
  • Over natt-pakke/bedriftspakke/budbil: skal adresseres til gateadresse.

  Her finner du mer informasjon om post og frakt ved innending av prøver og adresser til laboratoriene

  NB: Viktig informasjon om innsending av prøver.

  Flyttingen av Veterinærinstituttet i Oslo til Ås vil påvirke innsending av prøver. Mer informasjon om dette finner du her. 

 • Prøvesvartelefon

  Spørsmål om innsendte prøver. Telefonen er betjent hverdager kl 13–15.

  • Klinisk bakteriologi: 48 86 67 81
  • Parasittologi: 47 47 68 31
  • Landdyrpatologi: 23 21 60 00 (resepsjonen setter over til vakthavende veterinær)


Pressekontakter

Asle Haukaas

Kommunikasjonsdirektør
Mobilnr: +47 92080877
E-post: Asle.Haukaas@vetinst.no

Kontaktinformasjon

 • Fakturaadresse

  Bruk helst e-faktura. E-fakturaadressen vår er 970 955 623.

  Scannede fakturaer sendes til: invoice.1509@kollektor.no

  Papirfaktura sender du til:

  Veterinærinstituttet, Pb 1509
  7435 Trondheim

  OBS!
  IKKE samme adresse som Veterinærinstituttet i Trondheim.

 • Oslo

  Telefon: 23 21 60 00
  E-post: postmottak@vetinst.no
  Postadresse: Veterinærinstituttet, Pb 64, 1431 Ås 
  Besøksadresse: Elizabeth Stephansens vei 1, 1433 Ås 
  Åpningstider: 08.00–15.45 alle hverdager. I perioden 15. mai til 14. september er det åpent til klokken 15.00.

 • Bergen

  Telefon: 91 85 88 66
  E-post: postmottak@vetinst.no
  Postadresse: Veterinærinstituttet Bergen, Pb 1263 Sentrum, 5811 Bergen
  Besøksadresse: Thormøhlens Gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen
  Åpningstider: 08.00–15.45 alle hverdager. I perioden 15. mai til 14. september er det åpent til klokken 15.00.

 • Harstad

  Telefon: 23 21 60 00 (sentralbord)
  E-post: postmottak@vetinst.no
  Postadresse: Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad
  Besøksadresse: Havnegata 4, 9404 Harstad
  Åpningstider: 08.00–15.45 alle hverdager. I perioden 15. mai til 14. september er det åpent til klokken 15.00.

 • Sandnes

  Telefon: 23 21 60 00 (sentralbord), 90 70 24 13 (laboratorium)
  E-post: postmottak@vetinst.no
  Postadresse: Veterinærinstituttet Sandnes, Pb 295, 4302 Sandnes
  Besøksadresse: Svebastadveien 112, 4325 Sandnes
  Åpningstider: 08.00–15.45 alle hverdager. I perioden 15. mai til 14. september er det åpent til klokken 15.00.

 • Tromsø

  Telefon: 77 61 92 30
  E-post: postmottak@vetinst.no
  Postadresse: Veterinærinstituttet Tromsø, Postboks 2284, 9269 Tromsø
  Besøksadresse: Holtveien 66, 9016 Tromsø
  Åpningstider: 08.00–15.45 alle hverdager. I perioden 15. mai til 14. september er det åpent til klokken 15.00.

 • Trondheim

  Miljø og smittetiltak
  E-post: smittetiltak@vetinst.no

  Havbruk, villfisk og velferd
  E-post: hhv@vetinst.no

  Telefon Trondheim: 48 89 02 77

  Adresse for begge seksjoner:
  Postadresse: Pb 4024 Angelltrøa, 7457 Trondheim
  Besøksadresse: Tungasletta 2, 7047 Trondheim

  For sending av ekspress over natt og bedriftspakker: Tungasletta 2, 7047 Trondheim

  Åpningstider: 08.00–15.45 alle hverdager. I perioden 15. mai til 14. september er det åpent til klokken 15.00.