Kontakt

  

 

Prøver til analyse

Rekvisisjonsskjema og postadresse for innsending.   

Send inn prøver 


Pressekontakter

Asle Haukaas

Kommunikasjonsdirektør
Mobilnr: +47 92080877
E-post: Asle.Haukaas@vetinst.no

Kontaktinformasjon

 • Fakturaadresse

  E-fakturaadressen vår er 970 955 623.

  Scannede fakturaer sendes til: invoice.1509@kollektor.no

  Papirfaktura sender du til:

  Veterinærinstituttet, Pb 1509
  7435 Trondheim

  OBS!
  IKKE samme adresse som Veterinærinstituttet i Trondheim.

 • Bergen

  Telefon: 91 85 88 66
  Postadresse: Veterinærinstituttet Bergen, Pb 1263 Sentrum, 5811 Bergen
  Besøksadresse: Thormøhlens Gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen

 • Harstad

  Postadresse: Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad
  Besøksadresse: Havnegata 4, 9404 Harstad

 • Sandnes

  Direkte telefon: 90 70 24 13
  Postadresse: Veterinærinstituttet Sandnes, Pb 295, 4302 Sandnes
  Besøksadresse: Svebastadveien 112, 4325 Sandnes

 • Tromsø

  Direkte telefon: 77 61 92 30
  Postadresse: Veterinærinstituttet Tromsø, Postboks 2284, 9269 Tromsø
  Besøksadresse: Holtveien 66, 9016 Tromsø

 • Trondheim

  Direkte telefon: 48 89 02 77
  Postadresse: Pb 4024 Angelltrøa, 7457 Trondheim
  Besøksadresse: Tungasletta 2, 7047 Trondheim

  For sending av ekspress over natt og bedriftspakker: Tungasletta 2, 7047 Trondheim