Revens dvergbendelmark

Parasitten Echinococcus multilocularis har aldri blitt påvist hos vilt i fastlands-Norge.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere at fastlands-Norge er fritt for den zoonotiske bendelmarken E. multilocularis.

2020

Forekomsten av Echinococcus multilocularis for 2020 er basert på molekylære analyser  av avføringsprøver fra 532 rødrev og 20 ulv. Ingen av prøvene var positive. Totalt mer enn 7000 prøver fra rødrev fra fastlands Norge er undersøkt siden 2002 og ingen av de har vært positive.

Last ned rapporten

Eldre rapporter