Revens dvergbendelmark

Parasitten Echinococcus multilocularis har aldri blitt påvist hos vilt i fastlands-Norge.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere at fastlands-Norge er fritt for den zoonotiske bendelmarken E. multilocularis.

2022

Forekomsten av Echinococcus multilocularis for 2022 er basert på molekylære analyser av avføringsprøver fra 503 rødrev og 24 ulv. Ingen av prøvene var positive. Totalt mer enn 8100 prøver fra rødrev fra fastlands Norge er undersøkt siden 2002 og ingen av de har vært positive.

Last ned rapporten

Eldre rapporter