Fiskehelserapporten 2012

Spredningen av pankreassykdom (PD) nordover er helt klart det verste utviklingstrekket i helsesituasjonen i 2012.

For å gi et mest mulig helhetlig bilde av helsesituasjonen i norsk fi skeoppdrett, er denne årlige rapporten
basert både på diagnostiske data fra Veterinærinstituttets laboratorier i Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og Oslo, og informasjon fra fi skehelsetjenester langs hele kysten. Informasjon er også hentet inn fra andre forskningsinstitusjoner og Mattilsynet.

I starten av året ble spredningen bekjempet med ”stamping out”, med andre ord at smittet fisk ble slaktet eller destruert. Denne strategien førte til så store tap at man gikk bort fra den fra sommeren av, og sykdommen sprer seg nå urovekkende raskt. Antall anlegg med påvist PD eller PD-virus kom opp i hele 137 i 2012 mot 89 i 2011. I tillegg til spredningen nordover er det en økning i Hordaland som driver tallet oppover. Man har i dag altså to epidemier med PD i Norge, og disse skyldes to ulike PD-virus.