Dyrehelserapporten 2020

Dyrehelserapporten har som mål å gi et samlet overblikk og gir en årlig statusoppdatering  for dyrehelse- og velferd, smittsomme sykdommer hos tradisjonelle produksjonsdyr, kjæledyr, hest, samt kamelider og vilt.

For 2020 har det blant annet vært fokus på høypatogen fugleinfluensa som ble påvist på villfugler i Norge høsten 2020, økt påvisning hos salmonella hos katt og økt forekomst av ringorm hos storfe. 

Data som presenteres er fra Veterinærinstituttets undersøkelser, nasjonale overvåkningsprogrammer, øvrig forskning og kunnskapsutvikling om landdyrs helse og velferd i 2020. I tillegg viser rapporten til analyser fra andre kilder.

Opptak fra lanseringen av rapporten

Dyrehelserapporten 2020 ble lansert på et webinar 26. mai 2021. Her kan du se på opptak fra lanseringen.