Risk of disease transfer with wellboats in Norway – Technical report

Brønnbåter kan i teorien bidra til spredning av sykdommer i norsk havbruk og akvakulturnæring, men i hvilken grad dette faktisk spiller en rolle er uklart. Feltet er komplekst, og mistanker kan sjeldent bekreftes, men heller ikke avkreftes.

Risikovurdering er en tilnærming til å analysere risiko på en systematisk og vitenskapelig måte. I denne rapporten samler vi data av betydning for å utføre en slik risikovurdering. Denne informasjonen vil i neste omgang brukes til å vurdere i hvilken grad smittespredning med brønnbåt i norsk akvakultur kan oppstå, hvilke punkter fører til størst risiko, og hvordan risikoen kan reduseres på den mest effektive måten.

Første delen av rapporten er viet brønnbåtenes aktivitet. Her samles informasjon om den norske brønnbåtflåten, gjeldende regelverk, ulike transporttyper, antall fisk som transporteres, hvor omfattende brønnbåttransporten er, hvilke ruter som benyttes, hva som skjer ved lasting og lossing, utskifting av vann, overflater i brønnbåt og biosikkerhet.

Andre delen av rapporten er viet smittestoff av betydning i Norge. Her samles informasjon om smittestoffenes utbredelse, utskillelse og konsentrasjon i vann, overlevelse i miljø og i biofilm, følsomhet for desinfeksjonsmidler, og infeksjonsdose.