Ledige stillinger

Ledige stillinger lyses ut via WebCruiter, og alle søknader skal leveres elektronisk. Ved spørsmål om ledige stillinger, kontakt HR-seksjonen på HR@vetinst.no.

Overingeniør/ senioringeniør molekylærpatologi

Sted
Ås
Søknadsfrist
15. juni 2023
Beskrivelse

Veterinærinstituttet søker en dyktig ingeniør til seksjon for høyrisikoagens og patologi i fast stilling. Seksjonen arbeider med diagnostikk, beredskap, overvåking, forskning og kunnskapsformidling vedrørende helse hos dyr. Seksjonen er nasjonalt referanselaboratorium i patoanatomisk diagnostikk og for diagnostikk av flere alvorlige infeksjonssykdommer hos dyr, blant annet prionsykdommer. 

Forsker, patologi

Sted
Ås
Søknadsfrist
15. juni 2023
Beskrivelse

Ved Veterinærinstituttet Ås, Seksjon for høyrisikoagens og patologi, er det ledig en fast stilling som forsker/veterinær innen patologi. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være variert patoanatomisk diagnostikk, beredskapsarbeid, rettsmedisin, dyrevelferdssaker, rådgivning og forskning knyttet til produksjonsdyr, sports- og familiedyr. 

Prosjektleder/prosjektmedarbeider

Sted
Trondheim
Søknadsfrist
12. juni 2023
Beskrivelse

Er du en fremtidsrettet biolog som ønsker å bidra i kampen for å redde den atlantiske villaksen? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Veterinærinstituttet har ledig en fast forskerstilling, og er på jakt etter deg som er faglig ambisiøs, nysgjerrig og har en interesse for dette spennende fagområdet.

Innkjøpsansvarlig

Sted
Ås
Søknadsfrist
12. juni 2023
Beskrivelse
Vi tilbyr

  • gode muligheter for faglig utvikling og mulighet til å forme og utvikle stillingen selv
  • et arbeidsmiljø preget av høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i Webcruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte økonomisjef Bente Midthjell.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Forsker innen molekylærbiologi

Sted
Ås
Søknadsfrist
12. juni 2023
Beskrivelse
Vi tilbyr

  • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1109, 1110 eller 1183, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp i Webcruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Monika Hjortaas.  

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Avdelingsingeniør / overingeniør innen bakteriologi

Sted
Ås
Søknadsfrist
5. juni 2023
Beskrivelse

Seksjon for bakteriologi ved Veterinærinstituttets toppmoderne fasiliteter ved hovedkontoret i Ås har ledig en fast stilling som avdelingsingeniør / overingeniør ved bakteriologilaboratoriet. Vår nye ingeniør skal bidra til Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag ved å delta i laboratoriearbeidet ved bakteriologi, innen prøvemottak og analyser knyttet til rutinediagnostikk, beredskap, overvåkningsprogrammer og forskning.