Ledige stillinger

Ledige stillinger lyses ut via WebCruiter, og alle søknader skal leveres elektronisk. Ved spørsmål om ledige stillinger, kontakt HR-seksjonen på HR@vetinst.no.

Avdelingsingeniør / overingeniør

Sted
Ås
Søknadsfrist
10. april 2023
Beskrivelse
Veterinærinstituttet tilbyr 

  • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå og mangfold
  • varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
  • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ Stillingen innplasseres som avdelingsingeniør 1085 eller overingeniør 1087, avhengig av kvalifikasjoner.
Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden.
Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Researcher in organic-analytical chemistry

Sted
Ås
Søknadsfrist
7. april 2023
Beskrivelse
The Norwegian Veterinary institute offers 

  • Interesting positions with exciting and varied tasks.
  • A work environment characterized by a high level of competence, professional challenges and diversity.
  • A flexible and inclusive workplace.
  • Favourable agreements for loans and pension savings in the Government Pension Fund and for this contribution, 2% of salary is deducted.

The position is paid in accordance with the Government’s salary regulations. The position is placed as a researcher in position code 1109 or 1110 or 1183 depending on qualifications.

We look forward to receiving your application. CV, diploma, certificates and other relevant documents must accompany the application.
Note that CVs are used to compile a comprehensive public list of applicants. Exemptions from the public applicant’s list must be justified in the application. The request for exemption, if denied can result in the publication of the information. Applicants will however be notified if the request for a reservation is denied.

Forsker og veterinær molekylærpatologi

Sted
Ås
Søknadsfrist
31. mars 2023
Beskrivelse

Veterinærinstituttet søker en dyktig veterinær og forsker til seksjon for høyrisikoagens og patologi. Seksjonen arbeider med diagnostikk, beredskap, overvåking, forskning og kunnskapsformidling vedrørende helse hos dyr. 

Avdelingsingeniør / overingeniør

Sted
Ås
Søknadsfrist
31. mars 2023
Beskrivelse

Veterinærinstituttet søker en dyktig ingeniør til seksjon for høyrisikoagens og patologi. Seksjonen arbeider med diagnostikk, beredskap, overvåking, forskning og kunnskapsformidling vedrørende helse hos dyr.