Ledige stillinger

Ledige stillinger lyses ut via WebCruiter, og alle søknader skal leveres elektronisk. Ved spørsmål om ledige stillinger, kontakt HR-seksjonen på HR@vetinst.no

Forsker innen anvendt biostatistikk

Sted
Ås
Søknadsfrist
31 Januar 2021
Beskrivelse
Vi tilbyr

 • En interessant stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • En fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • Gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1109, 1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i WebCruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Malin Jonsson eller seniorforsker Britt Bang Jensen.    

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt og bidrar til å finne løsninger i samarbeid med kollegaer
 • Du er kreativ og tar personlig ansvar for arbeidsoppgaver i prosjekt
 • Du er god på problemløsning, kan jobbe selvstendig og kan organisere et prosjekt

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter en biostatistiker til pågående forskningsprosjekter, og til arbeid med å finne løsninger på utfordringer innen fiske- og dyrehelse, samt matsikkerhet. Vår nye forsker bør være i stand til å utvikle og videreutvikle eksisterende metoder for å bruke tilgjengelige data til å besvare kunnskapshull. Forskningen gjennomføres i tett samarbeid med interne, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. I tillegg vil du jobbe med oppgaver på vegne av myndighetene og offentlig sektor i tillegg til akvakultur og husdyrproduksjon. Dette inkluderer planlegging av sykdomsovervåking og epidemiologisk utbruddsetterforskning for myndighetene.

Det viktigste verktøyet for statistikk og programmering i forskningsgruppen er R. Vi bruker en rekke av mulighetene i R, som databehandling, grunnleggende og avansert statistikk, i tillegg til utvikling av interaktive web-løsninger med R-shiny. Seksjonen samarbeider tett for å opprettholde og utvikle vår kildekode, samt utvikle nye skript og effektiv arbeidsflyt. 
I tillegg vil vår nye forsker ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Delta i større forskningsprosjekter, for eksempel FarmSalmTrack, hvor analyse av fiskeskjell og ørestein blir brukt for statistisk analyse av opphavet til rømt oppdrettsfisk
 • Være ansvarlig for statistisk studiedesign og dataanalyse i forskningsprosjekter
 • Utvikle nye avanserte statistiske og/eller matematiske modeller for sykdomsspredning i dyre- og fiskepopulasjoner, i tillegg til å videreutvikle eksisterende modeller
 • Støtte og utføre statistisk dataanalyse i forskningsprosjekter ved Veterinærinstituttet
  Initiere, delta i eller lede forskningssøknader, avhengig av kvalifikasjoner