Ledige stillinger

Ledige stillinger lyses ut via WebCruiter, og søknader skal leveres elektronisk. Ved spørsmål om våre ledige stillinger, kontakt HR-seksjonen på HR@vetinst.no.

Se video om Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag. 

Overingeniør - histopatologi

Sted
Harstad
Søknadsfrist
14. juli 2024
Beskrivelse
Vi tilbyr

  • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1087 Overingeniør. 

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.