Ledige stillinger

Ledige stillinger lyses ut via WebCruiter, og alle søknader skal leveres elektronisk. Ved spørsmål om ledige stillinger, kontakt HR-seksjonen på HR@vetinst.no.

Systemansvarlig med digitaliseringsfaglig kompetanse

Sted
Ås
Søknadsfrist
10. desember 2023
Beskrivelse

Kan du bygge broer mellom teknologi og fag for å skape de beste løsningene? Veterinærinstituttet er i gang med et omfattende digitaliseringsarbeid for å videreutvikle interne og eksterne tjenester og dermed virksomheten som helhet til å være en attraktiv og relevant organisasjon for samfunnet. Dette innebærer innføring av nye løsninger og vi trenger en medarbeider som kan forvalte og forbedre både eksisterende løsninger og delta i utviklingsprosjekter.

Senior HR-rådgiver

Sted
Ås
Søknadsfrist
10. desember 2023
Beskrivelse

Vil du jobbe med HR på strategisk og operativt nivå? Veterinærinstituttet ser etter en senior HR-rådgiver med fagansvar for rekruttering og kompetanse. Vi ser etter deg som både har kunnskap og erfaring fra dette fagområdet og som er motivert til å videreutvikle dette sammen med oss.

Forsker immunologi og cellebiologi

Sted
Ås
Søknadsfrist
8. desember 2023
Beskrivelse

Ved Veterinærinstituttet, seksjon for forskning fiskehelse, har vi ledig en fast stilling som forsker i immunologi og cellebiologi, med særlig ansvar for utvikling av Bio-Plex metoder for veterinærmedisinske formål med hovedvekt på fisk, men også for landdyr. Seksjonen har omkring 16 medarbeidere med en omfattende prosjektportefølje både innen forskning, overvåkning og relevante oppdrag med fokus på forebyggende fiskehelse.

Forsker akvatisk biosikkerhet

Sted
Ås
Søknadsfrist
8. desember 2023
Beskrivelse

Ved Veterinærinstituttet, seksjon for forskning fiskehelse, har vi ledig fast stilling som forsker innen forebyggende fiskehelse og akvatisk biosikkerhet inkludert arbeid med miljø-DNA/RNA (eNA - environmental nucleic acid) metodeutvikling og forskning. Seksjonen har omkring 16 medarbeidere med arbeidssted Ås, og har en omfattende prosjektportefølje innen tema forebyggende fiskehelse. 

Forsker innen fiskepatologi

Sted
Bergen
Søknadsfrist
3. desember 2023
Beskrivelse

Vil du jobbe med fiskepatologi? Veterinærinstituttet ser etter en forsker innen fiskepatologi. Stillingen går inn i vårt team av histopatologer og skal jobbe i grenseflaten mellom diagnostikk og forskning, og inngå i vår digitaliseringsprosess for modernisering av histopatologi, deriblant vårt prosjekt innen molekylær patologi.

Forskningsrådgiver - vikariat

Sted
Ås
Søknadsfrist
3. desember 2023
Beskrivelse

I forbindelse med at en av våre kolleger går ut i foreldrepermisjon, søker vi en initiativrik og strukturert forskningsrådgiver til et ettårig vikariat, med mulighet for forlengelse. Stillingen inngår også i en tverrfaglig kompetansegruppe for forsknings- og prosjektstøtte, som består av rådgivere innen forskning, kommunikasjon, informasjonsforvaltning og prosjektøkonomi. Du vil jobbe tett med kompetente fagmiljøer, noe som gir deg en variert hverdag og stort spenn i utfordringer og oppgaver.