Ledige stillinger

Ledige stillinger lyses ut via WebCruiter, og alle søknader skal leveres elektronisk. Ved spørsmål om ledige stillinger, kontakt HR-seksjonen på HR@vetinst.no.

Forsker innen villfiskhelse

Sted
Trondheim
Søknadsfrist
26. februar 2023
Beskrivelse

Har du lyst til å jobbe med villfiskhelse? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Veterinærinstituttet søker nå etter en forsker innen villfiskhelse og er på jakt etter deg som er engasjert i eller har interesse for dette fagområdet. Stillingen er plassert i seksjon for Havbruk, villfisk og velferd, som ligger under avdeling for Fiskehelse og fiskevelferd. 

Forskningsdirektør

Sted
Ås
Søknadsfrist
16. februar 2023
Beskrivelse

Vi søker ny forskningsdirektør for å bidra i videreutviklingen av et fremtidsrettet Veterinærinstitutt.  Etableringen av nytt hovedkontor på Campus Ås gir store muligheter og potensiale for nye oppgaver og prosjekter for Veterinærinstituttet. Det moderne bygget og helt nye laboratorier gir svært gode forutsetninger for utvikling av fremtidsrettet diagnostikk og forskning. For å møte denne nye hverdagen kreves visjonær tenkning, utviklingsorientert holdning og ledere med stor gjennomføringskraft.

IT-brukerstøtte

Sted
Ås
Søknadsfrist
16. februar 2023
Beskrivelse

Ved Veterinærinstituttet er det en ledig fast stilling som IT-support. Denne stillingen er knyttet til første- og andrelinjesupporttjeneste for Veterinærinstituttets brukere. Stillingen er tilknyttet gruppe for infrastruktur i avdeling for virksomhetsstyring.

Avdelingsingeniør / overingeniør parasittologi

Sted
Ås
Søknadsfrist
14. februar 2023
Beskrivelse

Seksjon for mikrobiologi ved Veterinærinstituttets hovedkontor i Ås har ledig et ettårig vikariat som ingeniør ved parasittologilaboratoriet. Det diagnostiske arbeidet ved seksjonen omfatter kunnskapsbaserte og kostnadseffektive analyser som er svært sentrale i beredskapsarbeidet for meldepliktige og listeførte sykdommer hos landdyr, samt for de nasjonale overvåkningsprogrammene og programmene til de ulike helsetjenestene.

Rådgiver / seniorrådgiver Forskning og internasjonalisering

Sted
Ås
Søknadsfrist
12. februar 2023
Beskrivelse

Vil du ta et aktivt ansvar for å tilrettelegge og bidra til våre forskere slik at vi når våre mål innen forskningsarbeidet? Instituttet trenger flere dyktige medarbeidere på laget og søker nå etter en rådgiver/seniorrådgiver som skal ha et viktig ansvar for forvaltning av FoU ved instituttet. Seksjon for Forskning og internasjonalisering er under utvikling og vi ser etter deg som ønsker å ta del i arbeidet med å forme seksjonen og styrke og videreutvikle dens nøkkelrolle ved instituttet.

Prosjektøkonom / controller

Sted
Ås
Søknadsfrist
12. februar 2023
Beskrivelse

Er du økonom og ønsker å jobbe i en forsknings- og kunnskapsorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag? Veterinærinstituttet trenger flere dyktige medarbeidere på laget og søker nå etter en økonom/controller som skal ha et spesielt ansvar for prosjektøkonomi. Stillingen inngår i en tverrfaglig kompetansegruppe for forskningsstøtte, som består av rådgivere innen forskning, kommunikasjon, informasjonsforvaltning og prosjektøkonomi.