Ledige stillinger

Ledige stillinger lyses ut via WebCruiter, og alle søknader skal leveres elektronisk. Ved spørsmål om ledige stillinger, kontakt HR-seksjonen på HR@vetinst.no.

Forsker/fagansvarlig storfe

Sted
ÅS
Søknadsfrist
2. januar 2022
Beskrivelse

Stillingen ledes fra vårt hovedkontor i Ås, og kan ha arbeidssted i Ås, Sandnes eller Trondheim. Forskeren vil ha sitt hovedansvarsområde innen storfehelse og vil inngå i en gruppe på seksjonen som arbeider på tilsvarende vis med ulike husdyr. Avhengig av interesse og kompetanse vil den ansatte også bidra inn i andre arbeidsoppgaver, for eksempel innen databearbeiding, rapportering i nasjonale og internasjonale sammenhenger samt i rådgivningsteam innen andre dyrearter.