Ledige stillinger

Ledige stillinger lyses ut via WebCruiter, og alle søknader skal leveres elektronisk. Ved spørsmål om ledige stillinger, kontakt HR-seksjonen på HR@vetinst.no.

Prosjektleder Digital Helsedataforvaltning

Sted
Ås
Søknadsfrist
18. desember 2022
Beskrivelse

Veterinærinstituttet har et hovedfokus på mattrygghet og god dyrehelse, og for å understøtte dette arbeider Instituttet med overvåkningsprogrammer, forebygging og utrydding sykdommer og andre helseproblemer hos dyr. Som del i dette arbeidet må data fra mange kilder, som for eksempel dyreproduksjonsdata, laboratoriedata og miljødata kombineres og analyseres. Datamengdene som analyseres vil bare øke, og instituttet er for tiden i ferd med å oppskalere og transformere sine dataanalyseprosesser. Dette arbeidet har tatt form som et eget prosjekt for Digital Transformasjon, og som del av dette søker nå instituttet en engasjert og fremtidsrettet prosjektleder for Delprosjekt Digital Helsedataforvaltning til et tre-årig engasjement.

Research Data Engineer

Sted
Ås
Søknadsfrist
18. desember 2022
Beskrivelse

The Norwegian Veterinary Institute has a strong focus on good animal health and food safety, which includes monitoring, prevention and eradication of diseases and other health problems in animals. In order to accomplish this, data from many sources, such as for instance animal production data, laboratory data and environmental data have to be combined and analysed. The amounts of data that are being analysed is increasing, and the Institute is currently in the process of upscaling and transforming its data analysis processes. In order to strengthen the competence and capacity of the Institute within the management and analysis of animal and fish health data, we are now looking for a skilled and future-oriented research data engineer for a permanent full-time position. This person will work in close collaboration with the Project Leader for Digital Animal Health Data that the Institute is also currently hiring.

Overingeniør innen immunologi og virologi

Sted
Ås
Søknadsfrist
18. desember 2022
Beskrivelse

Veterinærinstituttet søker en dyktig ingeniør som skal bidra til sykdomsoppklaring og beredskapsarbeid innenfor et viktig fagfelt. Seksjon for immunologi og virologi, ved Veterinærinstituttets toppmoderne fasiliteter ved hovedkontoret i Ås, har ansvaret for immundiagnostikk av infeksiøse agens og diagnostikk av virus innenfor dyrehelse og fiskehelse. En av kjerneoppgavene til virologi delen av seksjonen er dyrkning av virus i cellekultur, noe som gir grunnlaget for flere oppdrag for spesielt akvakulturnæringen og forskningsoppgaver i tillegg til beredskap og diagnostikk oppgaver. Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium for en rekke meldepliktige agens. Seksjonen består i dag av 27 dyktige og engasjerte ansatte.

Forsker innen villfiskhelse

Sted
Trondheim
Søknadsfrist
11. desember 2022
Beskrivelse

Har du lyst til å jobbe med villfiskhelse? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Veterinærinstituttet søker nå etter en forsker innen villfiskhelse og er på jakt etter deg som er engasjert i eller har interesse for dette fagområdet.

Forsker innen dyrevelferd

Sted
Ås
Søknadsfrist
6. desember 2022
Beskrivelse

Ved Veterinærinstituttet, seksjon husdyr, vilt og velferd er det ledig en fast stilling som forsker innen dyrevelferd. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er faglig ambisiøs og har sterk motivasjon for fagområdet.