Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Lærdalsregionen i 2008

Denne rapporten er en aktivitetsrapport for året 2008 i et prosjekt som strekker seg over flere år.

Rapporten er utformet på en kortere og friere form enn sluttrapporten, som vil være oppbygd etter retningslinjer for sluttrapporter (DN-rapporter).

Behandlingen ble gjennomført av personell fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Veterinærinstituttet (VI), Seksjon for miljø- og smittetiltak og Seksjon for parasittologi. Seksjon for miljø- og smittetiltak var ansvarlig for planlegging og gjennomføring av behandlingen på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som tiltakshaver. NIVA med støtte fra VI, Seksjon for parasittologi var ansvarlig for planleggingen og utdoseringen av aluminiumsulfat. Dette rapporteres i en egen NIVA-rapport (Hagen mfl . 2009).